jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Amylostereum areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin

skórniczek świerkowy

GREJ: ID276352 (© autora fot.); copyright © by GREJ

GREJ: ID266844 (© autora fot.)