© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las sosnowy na przemian z mieszanym. W lesie bardzo sucho. Głównie podgrzybki, potem kozaki pomarańczowe, zajączki, maślaki różne.