© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Większość to maślaki, 3 koźlarki czerwone, kilka sitarek. Maślaków było 3-4 razy tyle, ale podaje tylko te zdrowe. Sucho, dużo starych i robaczywych okazów.