268729xx276
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-268729-789815

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID268729
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ