Tx: 276
grzyby.pl

Suillus flavidus (Fr.) J. Presl

maślak błotny, maślak żółtawy
Suillus flavidus (Fr.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus flavidus (maślak błotny)
pokrój
Suillus flavidus (maślak błotny)
Suillus flavidus (maślak błotny)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268729 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID245961 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID288433 (© autora fot.)

owocnik

Suillus flavidus (maślak błotny)
Kapelusz żółtawy, szarożółtawy, cytrynowożółty z brązowym odcieniem; 20-80 mm szerokości, wypukły, z wiekiem płaski, zawsze z wyraźnym, płaskim garbkiem; powierzchnia śliska, gładka, z przylegającymi wrośniętymi włókienkami; brzeg ostry ze śluzowatymi resztkami osłony; skórka ściągalna.

space

Trzon tej samej barwy co kapelusz; 20-80 mm × 3-8(15) mm, cylindryczny, czasem rozszerzony ku podstawie lub powyginany; powierzchnia ponad śluzowatym pierścieniem u młodych owocników z kroplami żółtej, brązowej wydzieliny, potem sucha. Osłona śluzowata, początkowo z fioletowym odcieniem, potem brązowa, jej resztki tworzą zanikający pierścień na trzonie; poniżej pierścienia trzon z brązowawymi wzdłużnymi włókienkami, wilgotny śliski.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.36 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268729 (© autora fot.)
Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w małych grupach, na kwaśnych torfowiskach, pod sosnami dwuigielnymi pospolitą i kosówką (Pinus sylvestris i Pinus mugo).
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢

Podobnie wyglądający maślak sitarz (Suillus bovinus) rośnie poza torfowiskami, na suchych stanowiskach i nie ma śladów pierścienia na trzonie.

wybrane okazy · selected collections

#5
gd.060914-43790
leg. Grażyna Domian, det. Marzena Łyczek
/Puszcza Bukowa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek (2009)[1928]Łyczek (2009) Mikobiota Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 61[1928], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska (2020)[2241]Stasińska (2020) Maślak botny Suillus flavidus (Fr.) J. Presl.[2241], Stasińska & Sotek (2009)[2251]Stasińska & Sotek (2009) Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-Sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze).[2251], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska et al. (2019)[3784]Stasińska et al. (2019) Rzadkie i zagrożone grzyby torfowisk wysokich i przejściowych Pomorza - perspektywy ochrony.[3784], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga (2005)[2448]Wilga (2005) Stanowisko maślaka błotnego Suillus flavidus (Fr.: Fr.) J.S. Presl. w rezerwacie przyrody "Mierzeja Sarbska" koło Łeby.[2448]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:46 1 znaleziska Suillus flavidus (maślak błotny) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB09 191478 205949 AB94 43790 CA34 268729 291759 334666 CA93 290056 CB23 245961 245963 DB37 372115 DC27 372926 DE55 288433 294124 327167 327170 DE65 319781 327168 327171 DE67 339335

ID 43 790 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,6 km na W od Kołowa, AB94; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko z mszarem sosnowym i brzeziną, wśród torfowców, żurawiny, wełnianki i wrzosu, między sosenkami, w grupie 3 owocniki; leg. det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/22.07.07; uwagi: fot.56057 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56057

ID 191 478 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Dźwirzyno, obok hotelu Senator, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB09; data zbioru: 20 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa na terenie nadmorskiego boru bagiennego, na ziemi pod sosnami, kilkadziesiąt owocników na obszarze 1 ha; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TT/25.11.11; uwagi: fot.445113 fot.445114 fot.445115 fot.445116 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

445113
445114
445115
445116

ID 205 949 oznaczenie: Suillus flavidus; • potwierdzenie ID191 478; lokalizacja: Dźwirzyno, obok hotelu Senator, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB09; data zbioru: 9 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa na terenie nadmorskiego boru bagiennego, na ziemi wśród igliwia, trzy grupy owocników, łącznie ponad 20 szt.; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/TT/10.12.12; uwagi: wątek [bf:521276] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 521276 ;

ID 245 961 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Rezerwat Mechowisko Radość, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB23; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, sosna, brzoza, mech, 4 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.); uwagi: fot.702421 fot.702422 [notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość] [fotografie: tak];

702421
702422

ID 245 963 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Rezerwat Kruszynek, pow. tucholski, woj. pomorskie, CB23; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, brzoza, sosna, mech, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.); uwagi: fot.702425 [notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość] [fotografie: tak];

702425

ID 268 729 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 27 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, piaszczysty, nadmorski, torfowisko i okresowo zalewane obniżenia za wydmami, trzy stanowiska 1. sześć owocników 2. trzydzieści owocników 3. kilkaset owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/19.11.2015; uwagi: fot.789812 fot.789813 fot.789814 fot.789815 [notatka: nie] [fotografie: tak];

789812
789813
789814
789815

ID 288 433 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 55" N i 19st 19' 39" E], DE55; data zbioru: 27 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie -sosny, brzozy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.866302 fot.866303 fot.866304 [notatka: nie] [fotografie: tak];

866302
866303
866304

ID 290 056 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: rezerwat Jezioro Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA93; data zbioru: 31 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, sosna, mchy torfowe, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0007791; uwagi: fot.873193 [notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno] [fotografie: tak];

873193

ID 291 759 oznaczenie: Suillus flavidus; • potwierdzenie ID268 729; lokalizacja: Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, nadmorski, niewielkie torfowisko między wydmami, kilkadziesiąt owocników, sporo uszkodzonych przez grzybiarzy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.880664 fot.880665 fot.880666 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880664
880665
880666

ID 294 124 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 51,7" N i 19st 20' 33,4" E], DE55; data zbioru: 26 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; śródleśne torfowisko wysokie -sosna, brzoza, na ziemi, w mchach, pośród żurawiny, wraz z sitarzami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.890881 fot.890882 fot.890883 fot.890884 [notatka: nie] [fotografie: tak];

890881
890882
890883
890884

ID 319 781 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: 1,2 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 7,5" N i 19st 19' 55,5" E], DE65; data zbioru: 20 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; niewielkie podmokłe zagłębienie z młodymi sosnami i brzózkami, na ziemi, w trawach i mchach torfowcowych, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1035520 fot.1035521 fot.1035522 fot.1035523 fot.1035524 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1035520
1035521
1035522
1035523
1035524

ID 327 167 oznaczenie: Suillus flavidus; • potwierdzenie ID288 433; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie -sosny, brzozy; na skarpie płytkiego rowu odwadniającego, na ziemi, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1108460 fot.1108461 fot.1108462 fot.1108463 fot.1108464 fot.1108465 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108460
1108461
1108462
1108463
1108464
1108465

ID 327 168 oznaczenie: Suillus flavidus; • potwierdzenie ID319 781; lokalizacja: 1,2 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; niewielkie podmokłe zagłębienie z młodymi sosnami i brzózkami, na ziemi, w mchach torfowych, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1108471 fot.1108472 fot.1108473 fot.1108474 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108471
1108472
1108473
1108474

ID 327 170 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: 1 km SE od przysiółka Gać, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 47,5" N i 19st 19' 46" E], DE55; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; na skarpie rowu, przy dole torfowiskowym, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1108490 fot.1108491 fot.1108492; siedlisko; fot.1108493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108490
1108491
1108492
1108493

ID 327 171 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: 1,7 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 40" N i 19st 19' 26" E], DE65; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pas torfowiska wysokiego -sosna, brzoza, na ziemi, w mchach torfowych, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1108502 fot.1108503 fot.1108504 fot.1108505 fot.1108506 fot.1108507; siedlisko; fot.1108508 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108502
1108503
1108504
1108505
1108506
1108507
1108508

ID 334 666 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski las sosnowy, piaszczysty, kosówka, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1160788 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1160788

ID 339 335 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 27 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, pod sosną, torf, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.1189506 fot.1189507 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1189506
1189507

ID 372 115 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: Małdyty 3 km. SWW (rezerwat Zielony Mechacz), pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°54'26.8"N 19°41'44.6"E], DB37; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny na torfowisku przejściowym, na ziemi, w mchach, 3 owocniki w grupie i jeden 2 m. obok; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1478552] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1478552 ;

ID 372 926 oznaczenie: Suillus flavidus; lokalizacja: torfowisko śródleśne, ok. 0,7km na pd.-wsch. od jez. Błądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC27; data zbioru: 6 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, pod karłowatymi sosnami zwyczajnymi, wśród torfowców i żurawin, ok. 30 owocników; leg. det. Michał Plakwicz; rev. Błażej Gierczyk 3 maj 2024; eksykat: BGF0011939; uwagi: - fot.1488299 fot.1488300 fot.1488301 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1488299
1488300
1488301
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji