Suillus flavidus (maślak błotny)
pokrój
Suillus flavidus (maślak błotny)
Suillus flavidus (maślak błotny)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268729 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID245961 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID288433 (© autora fot.)
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67

owocnik

Suillus flavidus (maślak błotny)
Kapelusz żółtawy, szarożółtawy, cytrynowożółty z brązowym odcieniem; 20-80 mm szerokości, wypukły, z wiekiem płaski, zawsze z wyraźnym, płaskim garbkiem; powierzchnia śliska, gładka, z przylegającymi wrośniętymi włókienkami; brzeg ostry ze śluzowatymi resztkami osłony; skórka ściągalna.

space

Trzon tej samej barwy co kapelusz; 20-80 mm × 3-8(15) mm, cylindryczny, czasem rozszerzony ku podstawie lub powyginany; powierzchnia ponad śluzowatym pierścieniem u młodych owocników z kroplami żółtej, brązowej wydzieliny, potem sucha. Osłona śluzowata, początkowo z fioletowym odcieniem, potem brązowa, jej resztki tworzą zanikający pierścień na trzonie; poniżej pierścienia trzon z brązowawymi wzdłużnymi włókienkami, wilgotny śliski.

space

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.36 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID268729 (© autora fot.)
Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w małych grupach, na kwaśnych torfowiskach, pod sosnami dwuigielnymi pospolitą i kosówką (Pinus sylvestris i Pinus mugo).
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67

jadalne czy trujące? 🟢

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67
Podobnie wyglądający maślak sitarz (Suillus bovinus) rośnie poza torfowiskami, na suchych stanowiskach i nie ma śladów pierścienia na trzonie.
cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 67

wybrane okazy · selected collections

#5
gd.060914-43790
leg. Grażyna Domian, det. Marzena Łyczek
/Puszcza Bukowa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.367 [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.44 [26III]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.270 [5]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4487]
    Suillus flavidus (Fr.) J.S. Presl · publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Narkiewicz 2005, Stasińska 2007a, Łuszczyński 2008, Wilga 2005b, Łyczek 2009, Stasińska i Sotek 2009, Łyczek i Domian 2010, Stasińska 2011b, Kujawa i Gierczyk 2013, Ślusarczyk 2005, Kozłowska i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017, Grzesiak i in. 2015, Stasińska i Sotek 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2020, Stasińska 2020d, Chachuła i Fiedor 2020

znaleziska Suillus flavidus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-09 191478 205949 AB-94 43790 CA-34 291759 334666 268729 CA-93 290056 CB-23 245961 245963 DE-55 327170 288433 327167 294124 DE-65 319781 327171 327168 DE-67 339335

 ID43790  Suillus flavidus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,6 km na W od Kołowa, AB-94; 2006.09.14; torfowisko z mszarem sosnowym i brzeziną; wśród torfowców, żurawiny, wełnianki i wrzosu, między sosenkami w grupie 3 owocniki; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56057

 ID191478  Suillus flavidus; Dźwirzyno, obok hotelu Senator, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB-09; 2011.09.20; drągowina sosnowa na terenie nadmorskiego boru bagiennego; na ziemi pod sosnami kilkadziesiąt owocników na obszarze 1 ha; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TT/25.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 445113 fot. 445114 fot. 445115 fot. 445116

 ID205949  (potwierdzenie 191478) Suillus flavidus; Dźwirzyno, obok hotelu Senator, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB-09; 2012.10.09; drągowina sosnowa na terenie nadmorskiego boru bagiennego; na ziemi wśród igliwia trzy grupy owocników, łącznie ponad 20 szt.; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/TT/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/521276.html

ID245961 Suillus flavidus; Rezerwat Mechowisko Radość, pow. Bytów, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; olsza, sosna, brzoza; mech 4 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.), tak, notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość
uwagi: fot. 702421 fot. 702422

ID245963 Suillus flavidus; Rezerwat Kruszynek, pow. tucholski, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; olsza, brzoza, sosna; mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK (RDOŚ-Gd-PNII.6400.60.2014.MŚ.1.), tak, notatka: tak, Raport z badań grzybów wielkoowocnikowych w Rezerwacie Kruszynek oraz Mechowisko Radość
uwagi: fot. 702425

 ID268729  Suillus flavidus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2015.09.27; las sosnowy, piaszczysty, nadmorski; torfowisko i okresowo zalewane obniżenia za wydmami trzy stanowiska 1. sześć owocników 2. trzydzieści owocników 3. kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/19.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 789812 fot. 789813 fot. 789814 fot. 789815

ID288433 Suillus flavidus; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.06.27; torfowisko wysokie -sosny, brzozy; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 55" N i 19st 19' 39" E

fot. 866302 fot. 866303 fot. 866304

 ID290056  Suillus flavidus; rezerwat Jezioro Małe i Duże Sitno, pow. bytowski, woj. pomorskie, CA-93; 2016.08.31; torfowisko, sosna; mchy torfowe dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0007791, tak, notatka: tak, spis grzybów Rezerwatu Jeziora Małe i Duże Sitno
uwagi: fot. 873193

ID291759 (potwierdzenie 268729) Suillus flavidus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2016.10.02; las sosnowy, nadmorski; niewielkie torfowisko między wydmami kilkadziesiąt owocników, sporo uszkodzonych przez grzybiarzy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880664fot. 880665fot. 880666

ID294124 Suillus flavidus; 1,3 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.08.26; bór sosnowy; śródleśne torfowisko wysokie -sosna, brzoza; na ziemi, w mchach, pośród żurawiny, wraz z sitarzami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 51,7" N i 19st 20' 33,4" E

fot. 890881 fot. 890882 fot. 890883 fot. 890884

ID319781 Suillus flavidus; 1,2 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.09.20; bór sosnowy; niewielkie podmokłe zagłębienie z młodymi sosnami i brzózkami; na ziemi, w trawach i mchach torfowcowych grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 7,5" N i 19st 19' 55,5" E

fot. 1035520 fot. 1035521 fot. 1035522 fot. 1035523 fot. 1035524

ID327167 (potwierdzenie 288433) Suillus flavidus; 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.12; torfowisko wysokie -sosny, brzozy; na skarpie płytkiego rowu odwadniającego; na ziemi grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108460 fot. 1108461 fot. 1108462 fot. 1108463 fot. 1108464 fot. 1108465

ID327168 (potwierdzenie 319781) Suillus flavidus; 1,2 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2019.10.05; bór sosnowy; niewielkie podmokłe zagłębienie z młodymi sosnami i brzózkami; na ziemi, w mchach torfowych grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108471 fot. 1108472 fot. 1108473 fot. 1108474

ID327170 Suillus flavidus; 1 km SE od przysiółka Gać, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.05; bór sosnowy; na skarpie rowu, przy dole torfowiskowym; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47,5" N i 19st 19' 46" E

fot. 1108490 fot. 1108491 fot. 1108492
siedlisko
fot. 1108493

ID327171 Suillus flavidus; 1,7 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2019.10.05; bór sosnowy; pas torfowiska wysokiego -sosna, brzoza; na ziemi, w mchach torfowych grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 40" N i 19st 19' 26" E

fot. 1108502 fot. 1108503 fot. 1108504 fot. 1108505 fot. 1108506 fot. 1108507
siedlisko
fot. 1108508

ID334666 Suillus flavidus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2020.07.25; Nadmorski las sosnowy, piaszczysty, kosówka; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1160788

ID339335 Suillus flavidus; Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2020.09.27; torfowisko, pod sosną; torf kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1189506 fot. 1189507

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji