197485xx1017
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-197485-476188

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID197485
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ