grzyby.pl

Agrocybe [🔉 a·gro·ci·be]

polówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Owocniki małe do średnich. Miąższ nie jest łamliwy. Kapelusz za młodu zwykle półkulisty potem wypukły do płaskiego. Higrofaniczny lub nie. Białawy, żółtawy lub ochrowy. Gładki i suchy. Trzon cienki, z pierścieniem lub bez. Nagi lub omszony. Blaszki szarobrązowe lub koloru kawy z mlekiem. Wysyp zarodników brudno-brązowy.Owocniki małe do średnich. Miąższ nie jest łamliwy. Kapelusz za młodu zwykle półkulisty potem wypukły do płaskiego. Higrofaniczny lub nie. Białawy, żółtawy lub ochrowy. Gładki i suchy. Trzon cienki, z pierścieniem lub bez. Nagi lub omszony. Blaszki szarobrązowe lub koloru kawy z mlekiem. Wysyp zarodników brudno-brązowy.
Saprofity. Rosną na ziemi, torfie lub rozkładającym się drewnie. Większość gatunków występuje poza lasami na łąkach, terenach zadarnionych i polach uprawnych. Przeważnie jadalne ale nieatrakcyjne.Saprofity. Rosną na ziemi, torfie lub rozkładającym się drewnie. Większość gatunków występuje poza lasami na łąkach, terenach zadarnionych i polach uprawnych. Przeważnie jadalne ale nieatrakcyjne.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Agrocybe [🔉 a·gro·ci·be](pl) polówka
agros (gr., subst.)
pole
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
-cybe; gr *kybe, *κγβη (lat. z gr., subst.)
w nazwach złożonych, od greckiego *kybe, *κγβη - głowa (samodzielnie nie funkcjonuje, głowa jako taka, to w greckim kephale, stąd zlatynizowany człon nazw z -cephal-); w nazwach rodzajów grzybów (np. Agro-cybe, Clito-cybe) zwykle nawiązanie do kulistego, półkulistego lub wypukłego kształtu kapelusza na pewnym etapie rozwoju