Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197485 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197485 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197485 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID197485 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Zwykle poza lasami, na ziemi, w trawie; czerwiec-wrzesień.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agrocybe dura (Bolton) Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polówka popękana
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1226]
    Agrocybe dura (Bolton) Singer · synonimy: A. molesta (Lasch) Singer, Pholiota dura (Bolt.: Fr.) P. Kumm.
    uwagi: wg IF A. molesta to odrębny gatunek
    publikacje: Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Stasińska 2003, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Stasińska 2000, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Kujawa i Gierczyk 2013a, Ślusarczyk 2005 , Gierczyk i in. 2017b, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Agrocybe dura na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BD-08 197485 CC-15 342862 DF-68 191293

ID191293 Agrocybe dura; na parkingu punktu poboru opłat na autostradzie A4, pomiędzy lotniskiem Balice a m. Balice, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2011.07.30; trawnik przy parkingu; na ziemi pojedyńczo; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK - u Ani Kujawy, nie, notatka: tak
uwagi: Współrzędne geograficzne: N50°4’59,94”, E19°47’42,38"

 ID197485  Agrocybe dura; Poznań, Aleja Armii Poznań, naprzeciwko jednego z wejść na Cytadelę (naprzeciw tablicy z napisem Poznań Garbary), pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.09.01; przydroże pomiędzy drogą asfaltową i torami kolejowymi; na ziemi jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100901/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia stanowiska (już po zebraniu owocnika) i owocnika

fot. 476183 fot. 476184 fot. 476185 fot. 476186 fot. 476187 fot. 476188

ID342862 Agrocybe dura; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2020.06.14; Zabudowane siedlisko rolne - murawa okresowo przygryzana przez kuce; Ziemia 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji