132247xx354
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-132247-242162

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID132247
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ