red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát

złotak czerwonawy
Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pilát
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
15.08.1999, Karpentná, Czechy – w lesie świerkowym z modrzewiami, w pobliżu pnia i korzeni modrzewia; copyright © by Bohdan Cienciała
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)

występowanie

Bardzo rzadki. Rośnie zawsze w towarzystwie (choć niekoniecznie w tym samym czasie) co murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii) (rozkładającego pniaki sosny pospolitej i wejmutki), jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy, czy też może związku pasożytniczego.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060820.1.mirki2 - Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
060820-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #53
znalezisko 20050814.1.mirki2 - Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)
050814-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2