fot. mirki2-20-sierpien-2006-039 — copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.08.2006 copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski