fot. bc-098 — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.08.1999, Nýdek, Filipka, Czechy – na korzeniach starego świerku · copyright © by Bohdan Cienciała