red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Pilát

złotak siarkowy
Pulveroboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Singer
na stronie — występowanie

występowanie

Na zmurszałych pniach i pniakach drzew iglastych, np. sosny.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony