fot. mirki2-Ostrzyce-Dziemiany-14-15-sierpnia-2005-121 — copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.08.2005 copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski