fot. bc-024 — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Buchwaldoboletus lignicola (złotak czerwonawy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2002, Karpentná, Czechy – w lesie świerkowym z modrzewiami, w pobliżu pnia i korzeni modrzewia · copyright © by Bohdan Cienciała