grzyby.pl
niejadalny

Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer

boczniak białożółty, boczniak dębowy
Pleurotus corticatus (Fr.) Quél. · Lentodiopsis dryina (Pers.: Fr.) Kreisel
Pleurotus Pleurotus Pleurotus PleurotusPleurotusboczniak łyżkowaty (Pleurotus pulmonarius)boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
30.10.2004, Góry Kaczawskie; copyright © by Marek Snowarski
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
widok od góry; jeden owocnik na obumierającej olszy
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
powierzchnia kapelusza

owocnik

Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
Kapelusz biały, jasnoszary, miejscami żółtawy; wypukły do płaskiego, 60 – 100 (150) mm średnicy; powierzchnia filcowato-włóknista do łuseczkowatej, z wiekiem prawie gładka; na brzegu zwieszają się resztki błoniastej osłony, co jest widoczne zwłaszcza u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy, u podstawy żółty; mniej lub bardziej ekscentryczny, 25 – 90 x 10 – 35 mm; młody z resztkami osłony w formie pierścienia.

space

Pileus white, light-gray, with yellowish spots; convex to plane, 60 – 100 (150) mm in diameter; surface tomentose-fibrillose to scaly, in age near smooth; at the margin pendulous membranous veil remains, visible especially in young specimens.

space

Stipe whitish, at the base yellow; more or less eccentric, 25 – 90 x 10 – 35 mm; young with the veil remains forming a ring.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 9 – 10 x 3 – 4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 9 – 10 x 3 – 4 µm.

wartość

Z uwagi na bardzo łykowaty miąższ niejadalny.

Because of tough flesh inedible.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na uszkodzonych drzewach liściastych i iglastych, szczególnie często na dębach i bukach.

Common. Summer-fall on injured hardwoods and conifers.

uwagi

Osłonę i żółknący miąższ posiada także boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus), powierzchnia jego kapelusza jest jednak gładka; rzadki, wyrasta na martwych topolach.

Veil and yellowing flesh has boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus) which differs with naked, glabrous cap surface; rare, on dead poplar trees.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041030.2.04 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Góry Kaczawskie
041030-2
/Góry Kaczawskie/ #6
znalezisko 20021004.7.02 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Czechy, Ostrava
021004-7
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/ #5
znalezisko 20001007.2.00 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Dolny Śląsk, lasy milickie
001007-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2