niejadalny

Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kummer

boczniak białożółty boczniak dębowy
Pleurotus corticatus (Fr.) Quél. · Lentodiopsis dryina (Pers.: Fr.) Kreisel
na stronie — owocnik · zarodniki · wartość · występowanie · uwagi · znaleziska
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)

30.10.2004, Góry Kaczawskie; copyright © by Marek Snowarski

Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)

widok od góry; jeden owocnik na obumierającej olszy

Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)

powierzchnia kapelusza

owocnik

Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
Kapelusz biały, jasnoszary, miejscami żółtawy; wypukły do płaskiego, 60-100(150) mm średnicy; powierzchnia filcowato-włóknista do łuseczkowatej, z wiekiem prawie gładka; na brzegu zwieszają się resztki błoniastej osłony, co jest widoczne zwłaszcza u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy, u podstawy żółty; mniej lub bardziej ekscentryczny, 25-90 x 10-35 mm; młody z resztkami osłony w formie pierścienia.

space

Pileus white, light-gray, with yellowish spots; convex to plane, 60-100(150) mm in diameter; surface tomentose-fibrillose to scaly, in age near smooth; at the margin pendulous membranous veil remains, visible especially in young specimens.

space

Stipe whitish, at the base yellow; more or less eccentric, 25-90 x 10-35 mm; young with the veil remains forming a ring.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 9-10 x 3-4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 9-10 x 3-4 µm.

wartość

Z uwagi na bardzo łykowaty miąższ niejadalny.

Because of tough flesh inedible.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na uszkodzonych drzewach liściastych i iglastych, szczególnie często na dębach i bukach.

Common. Summer-fall on injured hardwoods and conifers.

uwagi

Osłonę i żółknący miąższ posiada także boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus), powierzchnia jego kapelusza jest jednak gładka; rzadki, wyrasta na martwych topolach.

Veil and yellowing flesh has boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus) which differs with naked, glabrous cap surface; rare, on dead poplar trees.
znalezisko 20041030.2.04 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Góry Kaczawskie

6f · 20041030.2.04
/Góry Kaczawskie/

znalezisko 20021004.7.02 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Czechy, Ostrava

5f · 20021004.7.02
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/

znalezisko 20001007.2.00 - Pleurotus dryinus (boczniak białożółty); Dolny Śląsk, lasy milickie

2f · 20001007.2.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/