Tx: 471
grzyby.pl

Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm.

boczniak białożółty, boczniak dębowy
Lentodiopsis dryina (Pers.: Fr.) Kreisel · Pleurotus corticatus (Fr.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
widok od góry; jeden owocnik na obumierającej olszy
Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
powierzchnia kapelusza

owocnik

Pleurotus dryinus (boczniak białożółty)
Kapelusz biały, jasnoszary, miejscami żółtawy; wypukły do płaskiego, 60-100(150) mm średnicy; powierzchnia filcowato-włóknista do łuseczkowatej, z wiekiem prawie gładka; na brzegu zwieszają się resztki błoniastej osłony, co jest widoczne zwłaszcza u młodych egzemplarzy.

space

Trzon białawy, u podstawy żółty; mniej lub bardziej ekscentryczny, 25-90 x 10-35 mm; młody z resztkami osłony w formie pierścienia.

space

Pileus white, light-gray, with yellowish spots; convex to plane, 60-100(150) mm in diameter; surface tomentose-fibrillose to scaly, in age near smooth; at the margin pendulous membranous veil remains, visible especially in young specimens.

space

Stipe whitish, at the base yellow; more or less eccentric, 25-90 x 10-35 mm; young with the veil remains forming a ring.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 9-10 x 3-4 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 9-10 x 3-4 µm.

jadalne czy trujące? 🟡

Z uwagi na bardzo łykowaty miąższ niejadalny.
Because of tough flesh inedible.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na pniakach i na żywych zamierających drzewach liściastych, rzadko na iglastych, szczególnie często na dębach i bukach.
Common. Summer-fall on injured hardwoods and conifers.
Osłonę i żółknący miąższ posiada także boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus) powierzchnia jego kapelusza jest jednak gładka; rzadki, wyrasta na martwych topolach.
Veil and yellowing flesh has boczniak topolowy (Pleurotus calyptratus) which differs with naked, glabrous cap surface; rare, on dead poplar trees.

wybrane okazy · selected collections

#6
04 10 30 - 2
/Góry Kaczawskie/
#5
02 10 04 - 7
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
#2
00 10 07 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Nita i Bujakiewicz (2004a)[2009]Nita i Bujakiewicz (2004a) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Nadleśnictwo Lipka). W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 138[2009], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Pleurotus dryinus (boczniak białożółty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 110191 111712 AD18 32827 BF13 85871 DE55 111402 DE56 110722 DE82 85664 DF22 24037 GC01 149149 GC02 149154 GC12 146695

ID 24 037 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 22 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza), Na ściętym odziomku żywego dębu, dwa owocniki; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23845 [notatka: tak] [fotografie: TAK - fazy wzrostu owocników]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23845

ID 32 827 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: 2 km na W od Wilkowa, pow.Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 21 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świeży las mieszany(Betula, Pinus), pniak Betula w początkowych stadiach rozkładu, grupowo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, H.291; uwagi: fot.36551 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

36551

ID 85 664 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: las koło m.Cisie,gm.Blachownia,pow.częstochowski, DE82; data zbioru: 20 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna,dąb,buk,brzoza,osika, na pniu, prawdop.dąb czerwony, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/28.05.08; uwagi: fot.138122 fot.138123 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

138122
138123

ID 85 871 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: Karłów, woj. dolnośląskie, BF13; data zbioru: 19 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na świerku, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/25.04.08; uwagi: .; fot.138536 fot.138537 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

138536
138537

ID 110 191 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 700 m na SE od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z poj. sosnami i dębami, na pniu starego buka, pojedynczo i w grupach, razem 7 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/30.08.08; uwagi: Boczniak białożółty; fot.191697 fot.191698 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191697
191698

ID 110 722 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: 1 km S,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 29 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na uszkodzonym pniu buka, pojedynczo; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.192961 fot.192962 fot.192963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

192961
192962
192963

ID 111 402 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: 1,5 km SE,Klekotowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 19 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na pniaku brzozy, pojedynczo; leg. Jacek Nowicki, det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: fot.194428 fot.194429 fot.194430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

194428
194429
194430

ID 111 712 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5km na N od Chlebowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką starych sosen na terenie powojskowym, na pniu starego jeszcze żywego dębu, 2 owocniki wyrastające z uszkodzonego pnia; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (owocniki były zapleśniałe); uwagi: boczniak białożółty; fot.195230 fot.195231 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195230
195231

ID 146 695 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: około 2.5 km na wschód od trasy Supraśl- Majówka, GC12; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las sosnowo-świerkowy, Pień świerka., pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK-zostanie wysłany; uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku:; [bf:272621] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 272621 ;

ID 149 149 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: Około 1 km na północ w głąb lasu od trasy Ogrodniczki- Supraśl (Pólko), GC01; data zbioru: 10 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany, U podstawy żywego świerka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany; uwagi: fot.283990 fot.283991 fot.283992 fot.283993 [notatka: nie] [fotografie: tak];

283990
283991
283992
283993

ID 149 154 oznaczenie: Pleurotus dryinus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, trasa Supraśl- Krynki, około 400 m. na płd-wschód od przystanku PKS Czółnowo, GC02; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany, u podstawy żywego świerka, Dwa owocniki zrośnięte korzeniem; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany; uwagi: fot.284020 fot.284021 fot.284022 [notatka: nie] [fotografie: tak];

284020
284021
284022
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji