grzyby.pl
jadalny

Otidea onotica (Pers.) Fuckel (1869)

uchówka ośla
Otidea onotica (uchówka ośla)
28.08.2005, Góry Kaczawskie; copyright © by Marek Snowarski
Otidea onotica (uchówka ośla)
Otidea onotica (uchówka ośla)
Otidea onotica (uchówka ośla)

owocnik

Owocnik miseczkowato-uchowaty, asymetryczny, brzeg zawinięty ku środkowi, z krótkim trzoneczkiem zakończonym biało filcowatą grzybnią. Wysokości 30 – 80 (100) mm, szerokości 10 – 30 (60) mm. Początkowo żółtopomarańczowy, potem blednie. Po stronie wewnętrznej (zarodnikonośnej) jest intensywniej zabarwiony - różowoczerwonawo, gładki. Strona zewnętrzna może być trochę oprószona i pomarszczona, ochrowożółta. Często owocniki są pozrastane ze sobą w grupy.

space

Fruitbody cup-shaped-auriculate, asymmetric, margin uplifted, with a short tiny stalk with white tomentose mycelium. 30 – 80 (100) mm tall, 10 – 30 (60) mm across. Initially yellow-orange, later fading. Inner surface (fertile) is brighter coloured - pink-reddish, smooth. Outer surface may be slightly pruinose and wrinkled, ochre-yellow. Sporocarps often concrescent in groups.

space

zarodniki

Otidea onotica (uchówka ośla)
Wysyp zarodników białawy. Zarodniki bezbarwne, eliptyczne, gładkie z dwoma kroplami tłuszczu, 10 – 20 x 5 – 9 µm.

Spore print whitish. Spores hyaline, ellipsoid, smooth with two oil drops, 10 – 20 x 5 – 9 µm.

występowanie

Dość częsta w buczynach. Występuje w lasach liściastych, rzadziej iglastych. Owocniki wyrastają w grupach od lata do jesieni.

Common in beech forests. Summer-fall, gregarious in decidious, rarely in coniferous forests.

spożywanie

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne - Cechy rodzaju

Rodzaj liczy w Europie 11 dość podobnych do siebie gatunków. Tworzą one owocniki kształtu uchowato-miseczkowatego, wydłużone i rozcięte z jednej strony.[5 – 148]

space

Otidea leporina mniejsza, ciemniej zabarwiona - rdzawożółta do cynamonowobrązowej, głownie w górach. [7 – 274]

space

Otidea cochleata - czasami utożsamiana z poprzednim gatunkiem.

space

Otidea abietina rzadko w iglastych lasach górskich, mniejszy, wnętrze zabarwione na kolor pomarańczowoczerwonawobrązowy, zewnętrze jaśniejsze.

Otidea alutacea w lasach liściastych, nie ma wyraźnego kształtu ucha, koloru ciemnej gliny lub szarobrunatnego, z zewnątrz jaśniejszy. [9 – 9]

space

space

The genus comprises in Europe 11 quite similar species. They form auriculate-cup-shaped sporocarps, elongate and split on one side.[5 – 148]

space

Otidea leporina smaller, darker coloured - rusty-yellow to cinnamon-brown, found mainly in the mountains. [7 – 274]

space

Otidea cochleata - sometimes identified with the above mentioned species.

space

Otidea abietina rarely found in coniferous montane forests, smaller, inside orange-reddish-brown, outer surface lighter-coloured.

Otidea alutacea in hardwood forests, somewhat ear-shaped, dark clay-coloured or grey-brown, outer surface lighter-coloured. [9 – 9]

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050828.5.05 - Otidea onotica (uchówka ośla); Góry Kaczawskie
050828-5
/Góry Kaczawskie/ #17