grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Multiclavula mucida (Pers.) R.H. Petersen

koralóweczka śluzowata
Lentaria mucida (Pers.) Corner
GREJ: ID177554 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID177554 (© autora fot.)

występowanie

GREJ: ID177554 (© autora fot.)
W wilgotnych lasach, na ziemi lub spróchniałych kłodach, zwłaszcza topoli.