takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Geastrum smardae V.J. Staněk