grzyby.pl

Cylindrobasidium ipidophilum (Siemaszko) T.C. Harr., McNew, Kirisits et K.H. Larss.

Gloeocystidium ipidophilum Siemaszko [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Physalacriaceae Physalacriaceae Physalacriaceae PhysalacriaceaePhysalacriaceaemonetka bukowa (Mucidula mucida)twardzioszek turzycowy (Gloiocephala caricis)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W świerkach, w tunelach larw kornika drukarza (Ips typographus), pasożytuje na poczwarkach tego gatunku.W świerkach, w tunelach larw kornika drukarza (Ips typographus), pasożytuje na poczwarkach tego gatunku.