grzyby.pl

Crepidotus subverrucisporus Pilát

ciżmówka szorstkozarodnikowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Crepidotus Crepidotus Crepidotus CrepidotusCrepidotusCrepidotus crocophyllusciżmówka mchowa (Crepidotus epibryus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na korze wierzb.Na korze wierzb.