jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Crepidotus subverrucisporus Pilát

ciżmówka szorstkozarodnikowa
na stronie — występowanie

występowanie

Na korze wierzb.