grzyby.pl

Crepidotus kubickae Pilát

ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa
Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. var. subsphaerosporus (J.E. Lange) Senn-Irlet [gł. w czekl.] · Crepidotus subepibryus Pilát · Crepidotus subsphaerosporus (J.E. Lange) Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• ! wg Index Fungorum, GBIF i Mycobank Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (Pat.) A. Ortega et Buendía to synonim ciżmówki ciemnoblaszkowej (Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.) (2023-6-14)
Crepidotus kubickae (ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa)
Crepidotus kubickae (ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa)
Crepidotus kubickae (ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa)
Crepidotus kubickae (ciżmówka ciemnoblaszkowa odm. różowozarodnikowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na opadłych gałązkach, gałęziach, przewróconych pniach drzew liściastych np. olszy, buka, robinii; czerwiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Crepidotus kubickae na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 299701 281273 299702 CC-15 308723 323256 DA-80 196949 DE-75 299611 342951 FG-33 235757 GC-01 230487 275980

 ID196949  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.01.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,osika,klon; gałązki liściaste kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120113/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/467659.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 472825 fot. 472826
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID230487  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.03; śródpolne zadrzewienie, drzewostan oraz charakter bardzo zróżnicowany; gałązka liścistego zawieszona nad ziemią kilka owocników na jednej gałązce; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130603/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634625

 ID235757  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2013.11.06; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na gałązce liściastej (grab, klon lub buk) 1 większy i 1 mały owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/131106/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664026 Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus

 ID275980  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.11.13; stare wyrobisko pożwirowe; na korze wierzby kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131113/0003, tak, notatka: nie
uwagi: oznaczone jako: Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus
https://www.bio-forum.pl/messages/33/622837.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/622835.html

 ID281273  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Puszcza Bukowa, nad Jeziorem Czarnym, 1,6 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.28; las mieszany przy jeziorze (Bk, Tp, Ol, Md, Św); na gałęzi powalonej topoli w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151128/0002, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819108.html

 ID299611  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2015.11.22; zadrzewienie parkowe z drzewami wielu gatunków; drewno licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000650, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919485 fot. 919486

 ID299701  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Puszcza Bukowa, ok. 1,4 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.02.13; łęg jesionowy; na cienkim obumarłym jesionie w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000852, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/829111.html

 ID299702  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.03.12; łęg olszowo-jesionowy; na konarze powalonego przez wiatr jesionu w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000851, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/829121.html

 ID308723  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.10.17; Las liściasty z domieszką sosny.; Zmurszała gałązka lipowa. Około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0002453, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

 ID323256  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.16; Skraj lasu przy pastwisku; Murszejące gałązki derenia białego Gromadnie - 40 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0003961, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID342951  Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2018.11.24; wielogatunkowe zadrzewienie parkowe; gałąź liściasta .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006406, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1210541 fot. 1210542

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji