takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Crepidotus cinnabarinus Peck

ciżmówka szkarłatna
na stronie — występowanie

występowanie

Na leżących kłodach topolowych.