Tx: 1148
grzyby.pl

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.

ciżmówka ciemnoblaszkowa
Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. var. cesatii [gł. w czekl.] · Crepidotus cesatii var. sphaerosporus (Pat.) A. Ortega et Buendía · Crepidotus sphaerosporus (Pat.) J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: C. cesatii var. cesatii), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: C. cesatii var. cesatii), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: C. cesatii var. cesatii), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: C. cesatii var. cesatii), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: C. cesatii var. cesatii), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Crepidotus cesatii var. cesatii), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: C. cesatii var. cesatii), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: C. cesatii var. cesatii), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: C. cesatii var. cesatii), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Marciszewska et al. (2020)[1937]Marciszewska et al. (2020) Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park.[1937], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: C. cesatii var. cesatii)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:10 1 znaleziska Crepidotus cesatii (ciżmówka ciemnoblaszkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB55 365934 AB65 365565 365566 365567 365937 366033 AB74 365936 366646 AB76 364956 AB83 343187 AB84 348277 AB93 322668 342050 353010 AB94 299681 328936 AC02 355773 AC13 342053 AC23 367302 AC24 355777 AC35 352959 AC37 357294 BB80 351437 CC15 323249 338447 DA80 366031 DA81 365260 DA90 344349 365413 DE65 274195 299612 DE75 254551 EB68 262514 EC25 329533 363921 EC34 341310 EF77 297075 GC01 230486 242978 GC11 294273

ID 230 486 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, brzeg sztucznego jeziora Komosa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 24 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zarośla, zakrzaczenie liściaste, na leżącej na ziemi gałęzi, prawdopodobnie czeremchy, kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130624/0001; uwagi: fot.634622 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634622

ID 242 978 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Ogrodniczki ul. Elektryczna, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 6 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krzew czerwonej porzeczki na mojej posesji, obumarły pęd porzeczki, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131106/0001; uwagi: fot.691980 [notatka: nie] [fotografie: tak];

691980

ID 254 551 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, osika, buk, leszczyna, pędy rośliny zielnej, 1; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/091114/0100; uwagi: fot.735335 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735335

ID 262 514 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB68; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, sosna, leszczyna, świerk, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130914/0011; uwagi: fot.597150 [notatka: [bf:597149]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 597149 ;

ID 274 195 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Janaszów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 1 lut 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, dąb, olcha, buk, brzoza, możliwe jakieś owocowe), gałęzie, kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140201/0001; uwagi: fot.815068 fot.815069 fot.815070 [notatka: nie] [fotografie: tak];

815068
815069
815070

ID 294 273 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, brzeg sztucznego zalewu, leśnictwo Zielona, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 15 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie mieszane, na obumarłych pędach krzewu lisciastego oraz na martwej topoli, po kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140615/0001, BGF/BF/MG/140615/0002; uwagi: Zgłoszenie dotyczy dwóch kolekcji zebranych w tym samym dniu. Ze względu na te same siedlisko zgłoszone jako jedno.; [bf:679548] [bf:679527] fot.891398 fot.891399 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 679527 679548 ;

ID 297 075 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF77; data zbioru: 17 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielkie zadrzewienie, klon zwyczajny, śnieguliczka biała, na gałęziach drzew liściastych, kilka owocników, bocznie przyrośniętych; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151017/0001; uwagi: [bf:794342] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 794342 ;

ID 299 612 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Janaszów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 25 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, dąb, olcha, buk, brzoza, możliwe jakieś owocowe), gałąź, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000626; uwagi: fot.919490 fot.919491 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919490
919491

ID 299 681 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik świerkowy z domieszką Brz, Tp, Bk, na drobnych gałązkach liściastych, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000847; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:820250] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 820250 ;

ID 322 668 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 sty 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łozowisko, na gałęziach wierzbowych, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1046498] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1046498 ;

ID 323 249 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 27 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne, Gałązki orzecha włoskiego, Gromadnie.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0003913; uwagi: [bf:822654] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 822654 ;

ID 328 936 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie śródpolne (Tp os, Brz, Bk, Gb), na gałązce drzewa liściastego, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1122205 fot.1122206 fot.1122207 fot.1122208; zarodniki: 6,9-8,6 -9,3! µm x 5,4-7,4 µm średnio: 7,7 x 6,6 µm!, Q: 1,0-1,3 średnio 1,2!; fot.1122209 fot.1122210 fot.1122211 fot.1122212 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1122205
1122206
1122207
1122208
1122209
1122210
1122211
1122212

ID 329 533 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: ok.500m na W od ostatnich na N zabudowań Osówca Szlacheckiego gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 1 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośnięta samosiewem osikowo-wierzbowym polna droga, gałąź wierzbowa, grupa kilkunastu owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,G.Domian; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1118952] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1118952 ;

ID 338 447 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Mochle/Wojnowo - granica wsi., pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 4 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolne zadrzewienie (głównie osika), pod ligustrem, prawdopodobnie na zmurszałej gałązce tegoż krzewu., , 2 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005844; uwagi: [bf:781901] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 781901 ;

ID 341 310 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: ok.1 km na W od miejscowości Szczepanki, gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 21 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu(dębowo-grabowo-osikowy), martwa gałąź, kilkanaście owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1200156 fot.1200157 fot.1200158 fot.1200159 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200156
1200157
1200158
1200159

ID 342 050 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 7 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką Bk, na obumarłych pędach bluszczu, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1204289 fot.1204290 fot.1204291 fot.1204292 fot.1204293 fot.1204294; Zarodniki: 6,6-9 x 5,3-6,9 µm średnio: 7,4 x 6,2 µm!, Q: 1,0-1,4 śr.: 1,2!; fot.1204295; cheilocystydy:; fot.1204296 fot.1204297 fot.1204298; sprzążki:; fot.1204299; strzępki skórki kapelusza:; fot.1204300 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1204289
1204290
1204291
1204292
1204293
1204294
1204295
1204296
1204297
1204298
1204299
1204300

ID 342 053 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Dolina Tywy, 1,4 km na SE od Rożnowa w gminie Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 9 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek boru mieszanego przy mokradle, na gałęziach Fraxinus excelsior, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1204324 fot.1204325 fot.1204326; zarodniki: 6,0-7,9 x 5-6,3 µm średnio: 6,6 x 5,7 µm!, Q: 1,0-1,4 śr.: 1,2!; fot.1204327; cheilocystydy:; fot.1204328 fot.1204329; sprzążki:; fot.1204330; strzępki skórki kapelusza:; fot.1204331 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1204324
1204325
1204326
1204327
1204328
1204329
1204330
1204331

ID 343 187 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa (PL Zdroje), 230 m na NW od Groty przy ul. Grabowej w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 27 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Db, Lp, Ak, Jw, Tp), na gałązce drzewa liściastego (Tp?), w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1212117 fot.1212118 fot.1212119 fot.1212120; zarodniki: 6,2-9,9 x 5,1-8,2 µm średnio 7,7 x 6,4 µm!, Q: 1,0-1,4 średnio 1,2!; na zdjęciu poniżej również cheilocystydy:; fot.1212121; podstawki:; fot.1212122; sprzążki:; fot.1212123 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1212117
1212118
1212119
1212120
1212121
1212122
1212123

ID 344 349 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: Gdańsk Lipce, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 17 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nawapienna, dąb, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006864; uwagi: fot.1221195 fot.1221196 [notatka: [bf:713060]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 713060 ;

ID 348 277 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 25 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie Brz,Czm, Sn,lilaki między domami, leżąca gałązka drzewa lub krzewu liściastego, kilkanaście owocników w różnym stopniu rozwoju; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził BG; eksykat: tak; uwagi: [bf:1254860]; Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1255151 fot.1255152 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1254860 ;

ID 351 437 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Jezioro Długie), 3 km na E od Ińska, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, BB80; data zbioru: 13 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łozowisko nad jeziorem, na gałęzi Salix sp., w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279735 fot.1279736 fot.1279737; zarodniki: 6,0-8,0 x 5,3-6,6 µm średnio 7,2 x 5,9 µm!, Q: 1,1-1,4 średnio 1,2!"; fot.1279738; cheilocystydy:; fot.1279739; sprzążki:; fot.1279740 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279735
1279736
1279737
1279738
1279739
1279740

ID 352 959 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Półwysep Chłop), 2,9 km na SE od Derczewa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC35; data zbioru: 11 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęgowy las dębowo-wiązowo-jesionowy, na gałązce drzewa liściastego, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295078 fot.1295079 fot.1295080; zarodniki: 6,6-8,8 -8,3! x 5,9-8,4 µm średnio 7,6 x 7,0 µm!, Q: 1,0-1,2 średnio 1,1!:; fot.1295081; cheilocystydy:; fot.1295082; sprzążki:; fot.1295083 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295078
1295079
1295080
1295081
1295082
1295083

ID 353 010 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,2 km na NW od osady leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany (Wz, Ol, Db), na gałązce Ulmus laevis, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295382 fot.1295383 fot.1295384; zarodniki: 6-7,6 x 5,1-6,3 µm średnio 6,7 x 5,7 µm!, Q: 1,1-1,3 średnio 1,2!:; fot.1295385; cheilocystydy:; fot.1295386; sprzążki:; fot.1295387 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295382
1295383
1295384
1295385
1295386
1295387

ID 355 773 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Dolina Tywy, 0,4 km na NE od miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC02; data zbioru: 4 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na gałęzi Tilia sp., w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1318021 fot.1318022 fot.1318023; zarodniki: 7,2-8,7 x 6,2-7,3 µm średnio 8,0 x 6,7 µm!, Q: 1,1-1,3 średnio 1,2!:; fot.1318024; cheilocystydy:; fot.1318025 fot.1318026; sprzążki:; fot.1318027 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1318021
1318022
1318023
1318024
1318025
1318026
1318027

ID 355 777 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 1,6 km na S od Piaseczna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 18 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik bukowy z domieszkami, na gałęzi drzewa liściastego, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1318054 fot.1318055 fot.1318056; zarodniki: 7,5-9,9 x 6,1-8,3 µm średnio 8,5 x 7,0 µm!, Q: 1,1-1,4 średnio 1,2!:; fot.1318057; cheilocystydy:; fot.1318058 fot.1318059; sprzążki:; fot.1318060 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1318054
1318055
1318056
1318057
1318058
1318059
1318060

ID 357 294 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Grądowa Dolina), 1 km na E od zabytkowgo Młyna - Papierni nad Płonią, przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 21 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łozowisko nad jeziorem śródleśnym, na gałęzi Salix sp., w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1333392 fot.1333393; zarodniki: 6,9-9,4 x 6,2-7,8 µm średnio 7,8 x 7,0 µm!, Q: 1,0-1,3 średnio 1,1!:; fot.1333394; cheilocystydy:; fot.1333395 fot.1333396; sprzążki:; fot.1333397 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1333392
1333393
1333394
1333395
1333396
1333397

ID 363 921 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: ok. 2 km na N od Mchowa, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszkami, martwa gałąź wierzbowa, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1393641 fot.1393642 fot.1393643 fot.1393644 fot.1393645 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393641
1393642
1393643
1393644
1393645

ID 364 956 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Danowo, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 25 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski nie pielęgnowany, konar Acer platanoides, kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa; wątek [bf:1400355] fot.1401616 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1400355 ;

ID 365 260 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: Gdańsk Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, granica rez. Ptasi Raj, pomiędzy scieżką a jez. Karaś, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 17 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols z czeremchą, jarzębiną , osiką, lipą, sucha gałąź drzewa liściastego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 7 sty 2024; eksykat: BGF0011675; uwagi: fot.1403764 fot.1403765 fot.1403766 fot.1403767 fot.1403768 fot.1403769 fot.1403770 fot.1403771 [fotografie: tak];

1403764
1403765
1403766
1403767
1403768
1403769
1403770
1403771

ID 365 413 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, łęg wierzbowy przy Potoku Oruńskim, okolice Parku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 23 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg wierzbowo-topolowy z olcha i jesionem, patyk osikowy lub wierzbowy, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 7 sty 2024; eksykat: BGF0011679; uwagi: fot.1405017 fot.1405018 fot.1405019 fot.1405020 fot.1405021 fot.1405022 fot.1405023 [fotografie: tak];

1405017
1405018
1405019
1405020
1405021
1405022
1405023

ID 365 565 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Goleniów, ul. Bankowa, przy rzece Wiśniówce, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 30 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pozostałości starodrzewu olchowo- bukowego przy rzeczce, zamierające gałązki Acer platanoides, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1406573 fot.1406574 fot.1406575; zarodniki fot.1406576 fot.1406577; cheilocystydy fot.1406578; sprzążki fot.1406579 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1406573
1406574
1406575
1406576
1406577
1406578
1406579

ID 365 566 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 30 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park ze starodrzewiem, Bk, Lp, Kl, Db, zamierające pędy Physocarpus opulifolius, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1406591 fot.1406592 fot.1406593 fot.1406594; zarodniki fot.1406595; cheilocystydy fot.1406596 fot.1406597; sprzążki fot.1406598 fot.1406599; podstawki fot.1406600 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1406591
1406592
1406593
1406594
1406595
1406596
1406597
1406598
1406599
1406600

ID 365 567 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Goleniów, przedłużenie ul. Słowackiego przed S3, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 5 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dzikie wysypisko, zamarłe gałęzie drzewa liściastego, klikadziesiąt owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1406609 fot.1406610 fot.1406611; zarodniki fot.1406612 fot.1406613; cheilocystydy fot.1406614; sprzążki fot.1406615 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1406609
1406610
1406611
1406612
1406613
1406614
1406615

ID 365 934 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Niewiadowo, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 26 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, zamarłe pędy Crategus sp., kilkanaście; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1409624 fot.1409625 fot.1409626; zarodniki 7,8-10,2 µm błąd na zdjęciu!fot. 1409627; sprzążki fot.1409628; cheilocystydy fot.1409629; podstawki fot.1409630 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1409624
1409625
1409626
1409628
1409629
1409630

ID 365 936 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Czarna Łąka, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 27 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla z głogami, zamarłe gałęzie Crategus sp., kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1409639 fot.1409640 fot.1409641; zarodniki fot.1409642; sprzążki fot.1409643; cheilocystydy fot.1409644; strzępki fot.1409645 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1409639
1409640
1409641
1409642
1409643
1409644
1409645

ID 365 937 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Żółwia Błoć, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB65; data zbioru: 26 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi z zaroślami (głóg, osika, leszczyna), gałąź Corylus avelana, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka ciemnoblaszkowa fot.1409652 fot.1409653; zarodniki fot.1409654; sprzążki fot.1409655; cheilocystydy fot.1409656 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1409652
1409653
1409654
1409655
1409656

ID 366 031 oznaczenie: Crepidotus cesatii; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olchowo-topolowy, wierzba, jawor, świerk, leszczyna, gałązki wierzbowe lub topolowe, kilkanaście; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 7 sty 2024; eksykat: BGF0011680; uwagi: fot.1410410 fot.1410411 fot.1410412 fot.1410413 fot.1410414 fot.1410415 fot.1410416 [fotografie: tak];

1410410
1410411
1410412
1410413
1410414
1410415
1410416

ID 366 033 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: Goleniów, 100 m E od ul. Zielone Wzgórze, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 1 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik osikowy, zamierająca gałąź osiki, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmowka ciemnoblaszkowa fot.1410439 fot.1410440 fot.1410441; zarodniki fot.1410442; zarodniki w CR fot.1410443; sprzążki fot.1410444; podstawki fot.1410445; cheilocystydy fot.1410446 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1410439
1410440
1410441
1410442
1410443
1410444
1410445
1410446

ID 366 646 oznaczenie: Crepidotus cesatii var.cesatii; lokalizacja: 1km E od Kęp Lubczyńskich, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 14 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren antropogeniczny, zarastające fundamenty, pozbawiona kory, leżąca gałąź Acer negundo, kilka owocników obok siebie; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl.Kliniska, Leśn. Rurzyca, odz. 142 fot.1417254 fot.1417255 fot.1417256 fot.1417257 fot.1417258 fot.1417259 fot.1417260 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1417254
1417255
1417256
1417257
1417258
1417259
1417260

ID 367 302 oznaczenie: Crepidotus cesatii var. cesatii; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie, Swobnica, przy Zamku Joannitów, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 12 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park podworski, na gałęzi Corylus avellana, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1424298 fot.1424299 fot.1424300; Zarodniki: 6,3-8,4 x 5,3-7,1 µm średnio 7,3 x 6,2 µm!, Q: 1,0-1,3 średnio 1,2!:; fot.1424301; cheilocystydy:; fot.1424302 fot.1424303; sprzążki: fot.1424304 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1424298
1424299
1424300
1424301
1424302
1424303
1424304
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji