Tx: 2960
grzyby.pl

Crepidotus epibryus (Fr.) Quél.

ciżmówka mchowa, boczniakowiec wąskozarodnikowy
Crepidotus herbarum (Peck) Peck · Pleurotellus hypnophilum (Pers.) Fayod [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] podany dwukrotnie: jako Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. oraz Crepidotus herbarum (Peck) Peck ("boczniakowiec wąskozarodnikowy"). [MS (2023-1-2)]
Crepidotus epibryus (ciżmówka mchowa)
Crepidotus epibryus (ciżmówka mchowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na opadłych gałązkach drzew i na łodygach roślin zielnych, wśród żywych mchów.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: Pleurotellus graminicola), Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: Pleurotellus graminicola), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:14 1 znaleziska Crepidotus epibryus (ciżmówka mchowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 364617 AB85 366087 AB94 341752 CC15 308453 DA80 216968 332054 DA90 375090 DE55 229570 375059 DE63 274196 DE76 254429 EC36 340904 ED35 296608 ED45 294836 FE24 364874 FF93 303512 FG31 327261 FG32 235755 FG33 230380 GC01 252390 GC02 252389 252391 275977 275978

ID 216 968 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 sty 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion, gałąź topoli osiki, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130102/0001; uwagi: fot.575079 fot.575080 [notatka: [bf:537849]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 537849 ;

ID 229 570 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: 1,2 km S od skrzyżowania DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 04' 08,7" N i 19st 22' 11,7" E], DE55; data zbioru: 4 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne, na dębowych liściach gnijących w ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121104/0002; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:550902] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 550902 ;

ID 230 380 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew liściastych i iglastych, w tym również grabu, na gałęzi grabowej, gromadnie w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/121014/0001; uwagi: fot.634018 fot.634019; wątek; [bf:553529] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 553529 ;

ID 235 755 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 9 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na sporym drągu, być może leszczynowym, masowo na spodniej stronie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/131109/0001; uwagi: fot.664018 [bf:621426] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 621426 ;

ID 252 389 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 22 gru 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, drzewostan stary, fragmenty drewna zagrzebane w ściółce, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131222/0001; uwagi: [bf:634119] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 634119 ;

ID 252 390 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: około 3 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 24 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las o charakterze boru sosnowego, pobocze drogi leśnej, kawałki kory sosnowej leżące na ziemi, masowo na dolnej stronie kory, na kilku kawałkach; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131124/0003; uwagi: [bf:626268] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 626268 ;

ID 252 391 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: około 3 km na NE od Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 1 gru 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, drzewostan stary z dużym udziałem dębów i grabów, na liściach dębu i grabu zagrzebanych w ściółce, masowo ale na niewielkiej przestrzeni; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131201/0001; uwagi: [bf:626297]; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Supraśl, 4 km NE". [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 626297 ;

ID 254 429 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, głównie sosna, na liściu pod bukiem, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131111/0001; uwagi: fot.735061 fot.735062 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735061
735062

ID 274 196 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 7 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami, gałąź Carpinus(?), licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141207/0001; uwagi: fot.815073 [notatka: nie] [fotografie: tak];

815073

ID 275 977 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, gałąź grabu, Owocniki masowo, na dolnej stronie, leżącej na ziemi gałęzi; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131111/0001; uwagi: fot.622858; [bf:622857] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 622857 ;

ID 275 978 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 3 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki zrąb leśny, martwe pędy perzu, masowo; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131103/0003; uwagi: fot.618876; [bf:618875] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 618875 ;

ID 294 836 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Las między Młochów a Nadarzyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED45; data zbioru: 27 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: LMŚW, dąb, brzoza + sosna, robinia, gałązki drzewa liściastego, gromadnie; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/151027/0002; uwagi: fot.894383 [notatka: [bf:798586]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 798586 ;

ID 296 608 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 21 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, LMśw, gałąź drzewa liściastego, gromadnie; leg. det. ala mikołaj; eksykat: BGF0001222; uwagi: fot.904299 [notatka: nie] [fotografie: tak];

904299

ID 303 512 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: okolice Woli Jasienickiej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 5 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z jodła, brzozą i in., na leżącej gałązce, prawdopodobnie jodłowej, kilkanaście owocników pojedynczo; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001385; uwagi: [bf:454534] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 454534 ;

ID 308 453 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Ściółka leśna - blaszki i ogonki liściowe (głównie dębowe)., Gromadnie do 100 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002448; uwagi: [bf:811458]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 811458 ;

ID 327 261 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Huta Polańska, szlak na Ciechanię (nieistniejąca wieś), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 3 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga - las bukowy ze świerkiem, jodłą, klon jawor i in., na starym źdźble trawy, kilkadziesiąt metrów dalej na grubym konarze liściastego drzewa (klon lub buk), kilka owocników pojedynczo i kilkadziesiąt na drewnie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: tak; uwagi: fot.1109018 fot.1109019 fot.1109020 fot.1109021 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109018
1109019
1109020
1109021

ID 332 054 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 3 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las komunalny, wielogatunkowy, klon, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005301; uwagi: fot.1143073 [notatka: [bf:959267]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 959267 ;

ID 340 904 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: ok. 2km na E od Karwacza, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 17 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie dębowo-osikowe w borze mieszanym, murszejąca gałąź (dębowa?), masowo; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1197359] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1197359 ;

ID 341 752 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na liściach, gałązkach i osłonkach orzeszków bukowych, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1202478 fot.1202479 fot.1202480 fot.1202481 fot.1202482; zarodniki: 6,4-9,1 -9,8! x 2,6-3,6 µm średnio 8,3 x 3,2 µm!, Q: 2,1-3,2 średnio 2,6!; fot.1202483; podstawki:; fot.1202484; cheilocystydy:; fot.1202485 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1202478
1202479
1202480
1202481
1202482
1202483
1202484
1202485

ID 364 617 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 25 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekstensywny trawnik z Lp, Brz, źdźbła trawy pod brzozą, klikaset owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: [bf:1398321] fot.1400144 [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1398321 ;

ID 364 874 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Rąblów, 22.091514 , 51.308314, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE24; data zbioru: 9 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka na wzniesieniu, na źdźbłach trawy, gromadnie; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010313; uwagi: fot.1401122 fot.1401123 [notatka: [bf:1176081]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1176081 ;

ID 366 087 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo, 1,0 km na pnzach od Reptowa, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 4 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna z sosną, osiką, rozkładająca się kora na leżących gałęziach Populus tremula, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Ciżmówka mchowa fot.1411095 fot.1411096 fot.1411097; strzępki bez sprzążek fot.1411098; zarodniki fot.1411099; cheilocystydy fot.1411100; basidiole fot.1411101; Nadl. Kliniska, Leśn. Niedźwiedź, odz. 748 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1411095
1411096
1411097
1411098
1411099
1411100
1411101

ID 375 059 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0636 19,3708], DE55; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, dębów, buków, na źdźbłach traw i łodyżkach roślin, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

ciżmówka mch1
ciżmówka mch2
ciżmówka mch3
ciżmówka mch4
ciżmówka mch5

ID 375 090 oznaczenie: Crepidotus epibryus; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie [18.626079 , 54.321424], DA900585; data zbioru: 17 gru 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z udziałem dębu, na zboczu o płn ekspozycji, na częściowo zwęglonej kłodzie bukowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: tak, zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: Crepidotus w towarzystwie Plicaturopsis crispa;

20231217_122854
20231217_122930
20231217_122943
20231219_114950
· krawędź kapelusza
20231219_123604-COLLAGE
20231219_123647-COLLAGE
20231219_095654
· cheilocystydy
20231219_095750
· cheilocystydy
20231219_095836
· cheilocystydy
image
· zarodniki na bazydium
20231219_100111
· strzępki kapelusza
20231219_113713
· cheilocystydy
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji