Tx: 3484
grzyby.pl

Coprinopsis cortinata (J.E. Lange) Gminder

czernidłak zasnówkowaty
Coprinus cortinatus J.E. Lange [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coprinopsis cortinata (czernidłak zasnówkowaty)
Coprinopsis cortinata (czernidłak zasnówkowaty)
Coprinopsis cortinata (czernidłak zasnówkowaty)

wybrane okazy · selected collections

#3
jsb.130824-24082013-5JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Góra Gniazdo/

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i w parkach; na ziemi.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1964)[2628]Bujakiewicz (1964) Grzyby wyższe zebrane w łęgu jesionowo-wiązowym koło Pniew (Zachodnia Wielkopolska).[2628], Bujakiewicz (1973)[2632]Bujakiewicz (1973) Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Wielkopolski.[2632], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343] (as: Coprinopsis cortinatus), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Gierczyk et al. (2011)[1489]Gierczyk et al. (2011) Rare species of the genus Coprinus Pers. s. lato.[1489] (as: Coprinopsis cortinata), Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: Coprinopsis cortinatus), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Coprinopsis cortinata), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Coprinopsis cortinata), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Coprinopsis cortinata), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: Coprinopsis cortinata), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Coprinopsis cortinata), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Coprinopsis cortinata)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:40 1 znaleziska Coprinopsis cortinata (czernidłak zasnówkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA90 324722 324723 DE78 331605 343133 DE86 331692 FE24 354660 354665 371932 371952 FE65 354644 FF96 349435

ID 324 722 oznaczenie: Coprinopsis cortinata; lokalizacja: Kowale, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 16 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krzewy liściaste nad strumieniem, ziemia, jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/121016/0002; uwagi: fot.1080246; Na tym zdjęciu bliżej linijki wyżej leży C. candidata!:; fot.1080247 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080246
1080247

ID 324 723 oznaczenie: Coprinopsis cortinata; lokalizacja: Gdańsk Chełm, DA90; data zbioru: 19 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, wąwóz potoku, ściółka, kilka owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/130819/0001; uwagi: fot.1080252 fot.1080253 fot.1080254 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1080252
1080253
1080254

ID 331 605 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 24 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, dąb, buk, grab, lipa, brzoza, ., pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005198; uwagi: fot.1140222 fot.1140223 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140222
1140223

ID 331 692 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Smyków, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE86; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, rzadko dąb, buk, ., pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005177; uwagi: fot.1141043 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1141043

ID 343 133 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 6 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, jesion, klon, brzoza, ziemia., .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006255; uwagi: fot.1211637 fot.1211638 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211637
1211638

ID 349 435 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Bartkówka,6km od Dynowa na wschód pow. Rzeszowski woj. Podkarpackie, FF96; data zbioru: 12 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi nad potokiem bardzo wilgotne ciemne miejsce, pojedynczy owocnik; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008021; uwagi: [bf:1254839] [notatka: -] [fotografie: tak]; publikacja: -; związane wątki bio-forum.pl: 1254839 ;

ID 354 644 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Wyżnica - 50.935533, 22.146704, pow. kraśnicki, woj. lubelskie, FE65; data zbioru: 20 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, topola, sosna), Na ziemi w niecce lessowego wąwozu, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008751; uwagi: fot.1307044 fot.1307045 fot.1307046 [notatka: [bf:1160952]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1160952 ;

ID 354 660 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Zgórzyńskie - 51.309122, 22.153490, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 14 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), na naniesionej ziemi, szczątkach organicznych, ze zboczy wąwozu, kilka owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008758; uwagi: fot.1307087 fot.1307088 fot.1307089 [notatka: [bf:1159390]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1159390 ;

ID 354 665 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Wąwolnica - 51.287875, 22.147842, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 17 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, klon, lipa, wierzba, leszczyna, topola), Zbocze wąwozu lessowego, kilka owocników, w rozproszeniu; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008749; uwagi: fot.1307099 fot.1307100 fot.1307101 [notatka: [bf:1159714]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1159714 ;

ID 371 932 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Rąblów, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 2 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, lipa, sosna, brzoza, na starej drodze prowadzącej przez wąwóz; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011201; uwagi: fot.1478079 [notatka: [bf:1358333]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1358333 ;

ID 371 952 oznaczenie: Coprinus cortinatus; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 22 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb, leszczyna, klon), Na zboczu wąwozu wśród składowiska patyków., kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011196; uwagi: fot.1478109 [notatka: [bf:1354852]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1354852 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji