jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia glauca Flörke

chrobotek siwy