jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia ecmocyna Leight.

chrobotek wielki