jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia grayi Merrill ex Sandst.

chrobotek Graya