grzyby.pl

Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini et Gelardi

modroborowik gładkotrzonowy, borowik gładkotrzonowy, borowik Queleta
Boletus queletii Schulzer [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletus Boletus Boletus BoletusBoletusborowik sosnowy (Boletus pinophilus)gorzkoborowik korzeniasty (Caloboletus radicans)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
21.06.2009 copyright © by Ryszard Rutkowski
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 43
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
Kapelusz początkowo ochrowożółty do brązowego, z wiekiem z narastającym czerwonym odcieniem aż do pomarańczowego, ceglastoczerwonego, krwistoczerwonego; 50-150 mm średnicy, wypukły, z wiekiem spłaszczony; powierzchnia zamszowata, matowa, z wiekiem naga; brzeg wystający poza rurki.

Pory początkowo oliwkowożółte, z wiekiem pomarańczowożółte do brudnooliwkowych, uciśnięte błękitnieją. Rurki początkowo złotożółte, z wiekiem oliwkowożółte, na cięciu jak i inne części owocnika błękitnieją; 15-30 mm długości; powierzchnia kapelusza nad rurkami żółta.

Trzon u góry oliwkowo-cytrynowożółty do złotożółtego, poniżej czerwony, czerwonawy, karminowy ku podstawie brązowoczerwony; gładki lub delikatnie kosmkowato-punktowany w dolnej części, bez siateczki; 60-130 x 15-35 mm, brzuchaty, z wiekiem równogruby ze zwężoną korzeniasto podstawą.

Miąższ żółtawobiały, w podstawie trzonu czerwony do purpurowego, na cięciu słabo błękitnieje. Zapach słaby owocowy, kwaskowaty; smak łagodny, kwaskowaty.Kapelusz początkowo ochrowożółty do brązowego, z wiekiem z narastającym czerwonym odcieniem aż do pomarańczowego, ceglastoczerwonego, krwistoczerwonego; 50-150 mm średnicy, wypukły, z wiekiem spłaszczony; powierzchnia zamszowata, matowa, z wiekiem naga; brzeg wystający poza rurki.

space

Trzon u góry oliwkowo-cytrynowożółty do złotożółtego, poniżej czerwony, czerwonawy, karminowy ku podstawie brązowoczerwony; gładki lub delikatnie kosmkowato-punktowany w dolnej części, bez siateczki; 60-130 x 15-35 mm, brzuchaty, z wiekiem równogruby ze zwężoną korzeniasto podstawą.

space

Pileus at first ocher-yellow to brown, in age incresingly red to orange, brick-red, blood-red; 50-150 mm broad, convex, plano-convex with maturity; surface tomentose, dull, glabrous in age; margin projecting beyond tubes.

space

Pores at first olive-yellow, in age orange-yellow to dull olive, bruising blue. Tubes at first golden-yellow, in age olive-yellow, on cut bruising blue; 15-30 mm long; pileal context above tubes yellow.

space

Stipe at upper part olive-lemmon-yellow to golden-yellow, towards bottom red, reddish, karmin, at base brown-red; smooth or indistinctly dotted or with weak fibrils, without reticulation; 60-130 x 15-35 mm, ventricose, in age equal with rotting base.

space

Flesh pale yellow, at stipe base red to purple, on cut weakly bruising blue. Odour weakly fruity, acid; taste mild, acid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowy. Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 8-15 x 5-7 µm.Wysyp zarodników oliwkowy. Zarodniki wrzecionowate, gładkie, 8-15 x 5-7 µm.
Spore print olive. Spores fusiforme, smooth, 8-15 x 5-7 µm.
Spore print olive. Spores fusiforme, smooth, 8-15 x 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Od wiosny do jesieni, pojedynczo, w grupach i kręgach, w ciepłych miejscach, na glebach zasadowych, w lasach liściastych, zwykle pod dębami lub grabami.Rzadki. Od wiosny do jesieni, pojedynczo, w grupach i kręgach, w ciepłych miejscach, na glebach zasadowych, w lasach liściastych, zwykle pod dębami lub grabami.
Rare. Spring-fall, solitary, gregarious, in fairy rings, in warm places, on calcareous soils, in decidious forests, usually close to oaks and hornbeam.
Rare. Spring-fall, solitary, gregarious, in fairy rings, in warm places, on calcareous soils, in decidious forests, usually close to oaks and hornbeam.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.Niejadalny.
Inedible.
Inedible.
Jest to dość wyróżniajacy się gatunek. Podobny modroborowik ponury (Suillellus luridus) ma siateczkowany trzon a krasnoborowik ceglastopory (Neoboletus luridiformis) punktowany trzon na całej długości. Bardzo podobny Boletus caucasicus ma na krótkim odcinku bezpośrednio pod kapeluszem siateczkę.Jest to dość wyróżniajacy się gatunek. Podobny modroborowik ponury (Suillellus luridus) ma siateczkowany trzon a krasnoborowik ceglastopory (Neoboletus luridiformis) punktowany trzon na całej długości. Bardzo podobny Boletus caucasicus ma na krótkim odcinku bezpośrednio pod kapeluszem siateczkę.

It is quite characteristic specie. Simillar modroborowik ponury (Suillellus luridus) has reticulation on stipe surface, krasnoborowik ceglastopory (Neoboletus luridiformis) has red dots over entire stipe lenght. Very close Boletus caucasicus has weak reticulation only on short lenght below pileus.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090621.1.rut - Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
090621-1
leg. Ryszard Rutkowski #13
znalezisko 20090705.1.rut - Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)
090705-1
leg. Ryszard Rutkowski #11
znalezisko 20080720.107659.wch - Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy); Gdańsk
080720-107659
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/ #12