fot. rut-DSC03379_v2 (787×666) — copyright © by Ryszard Rutkowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Suillellus queletii (modroborowik gładkotrzonowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.06.2009
copyright © by Ryszard Rutkowski