grzyby.pl

Asterostroma cervicolor (Berk. & M.A. Curtis) Massee

gwiazdoszczetka ochrowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na kłodach sosnowych, także na wilgotnym drewnie konstrukcyjnym; kwiecień-sierpień.W lasach na kłodach sosnowych, także na wilgotnym drewnie konstrukcyjnym; kwiecień-sierpień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony