Po zalogowaniu jest tu pokazany plan województwa z naniesionymi miejscowościami doniesień.

pow. zambrowski

po zalogowaniu jest tu miejscowość/lokalizacja tak jak podana w doniesieniu linkowana do mapy google

niedziela 15. czerwca
Habcia 2014.6.16 08:46

mm — ok. 100 na godzine
kurki, osiniaki las mieszany