© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Południowa dzielnica miasta, mały zagajnik brzozowy przy zlikwidowanym zakładzie pracy, spacer z pieskiem. Efekt: 29 koźlarzy w tym 1 czerwony. :)))