© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany - 5 borowików szlachetnych, 30 koźlarzy czerwonych, 2 koźlarze pomarańczowożółte, 40 koźlarzy (w tym grabowe, babka, topolowe)