261429xx3110
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
fot. GREJ-261429-708300

fotografia z Rejestru grzybów rzadkich i zagrożonych (GREJ) związana z rekordem ID261429
© autor fotografii podany jest w rekordzie GREJ