fot. 200222-2335_v2 (867×1129) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 200222-M1PR16D normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

on This page when logged in
you will see 5.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.02.2020, Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
copyright © by Marek Snowarski