jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

tarczownica skalna