jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

tarczownica skalna
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
16.02.2020, Katowice, Las Murckowski; copyright © by Marek Snowarski XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)
XL
Parmelia saxatilis (tarczownica skalna)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200216.16.20 - Parmelia saxatilis (tarczownica skalna); Katowice, Las Murckowski
200216-16
leg. Marek Snowarski, det. Krzysztof Rutkowski, Marek Snowarski
/Katowice, Las Murckowski/ #4
znalezisko 20200222.M1PR16D.20 - Parmelia saxatilis (tarczownica skalna); Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
200222-M1PR16D
leg. Krzysztof Rutkowski
/Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec/ #4
znalezisko 20200222.1B.20 - Parmelia saxatilis (tarczownica skalna); Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
200222-1B
leg. Marek Snowarski
/Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec/ #4