grzyby.pl

kubeczkowate podstawczaki (cyfeloidalne)

Fistulina hepatica · ozorek dębowy

ochrona częściowa (II.38)
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
ozorek dębowy (Fistulina hepatica)
Fistulina hepatica (ozorek dębowy)
Owocniki duże, pokroju hubowatego ale mięsiste, wydzielają nawet krople krwistej cieczy.

Owocnik (a może ich zbiór) zbudowany jest z bardzo grubego, wspólnego mięsistego łożyska i zwieszających się z niego, ciasno upakowanych, ale swobodnych, nie pozrastanych ze sobą, bardzo cienkich rurek. Pod mocniejszą lupą widać, od spodu "kapelusza" ich drobne pory.

Częsty na starych dębach, owocniki wyrastają zwykle u ich nasady.