fot. w_Merismodes_fasciculata_041201_01_1 — copyright © by Witold Wójciak
space
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)
space
01.12.2004, Kotlina Sandomierska · copyright © by Witold Wójciak