fot. 980420a-26 — copyright © by Marek Snowarski
space
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)
space
na pniaku świerkowym
18.04.1998, Karkonosze · copyright © by Marek Snowarski