grzyby.pl

wnętrzniaki (Gasteromycetes)

nadrzędne klucze:grzyby Polskikl 91
Dawniej w klasie Gasteromycetes ("wnętrzniaki") grupowano grzyby o owocnikach mniej lub bardziej kulistych lub o innych nie-kapeluszowych, nie-hubowatych i nie-rozpostartych. Takich w których warstwa rodzajna znajduje się wnętrzu jt. Zarodniki rozwijają się wewnątrz owocnika. Po dojrzeniu owocnika zarodniki są uwalniane np. przez otwór tworzący się osłonach owocnika (np. u purchawek (Lycoperdon)) lub warstwa hymenialna jest wynoszona na trzonku poza osłony owocnika np. u sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus). We współczesnej taksonomii, uwzględniającej pokrewieństwo ewolucyjne, widać że tego typu owocniki są tworzone w wielu, odlegle spokrewnionych grupach grzybów.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. [110]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji