jadalnyGREJ

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

maślak rdzawobrązowy
na stronie — opis · cechy mikroskopowe · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

17.09.2006, Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka; copyright © by Piotr Perz

Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

opis

Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

space

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.

występowanie

Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.

wartość

Jadalny.
Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.

Najpospolitszym gatunkiem maślaka wyrastającym pod sosnami i nie posiadającym pierścienia jest maślak ziarnisty (Suillus granulatus).

znalezisko 20060917.1.pp - Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy); Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka

8f · 20060917.1.pp
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/

znalezisko 20080830.6.08 - Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy); Góry Kaczawskie

6f · 20080830.6.08
/Góry Kaczawskie/