grzyby.pl

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

maślak rdzawobrązowy
Suillus fluryi Huijsman · Suillus roseobasis (J.Blum) Gröger
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

opis

Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

space

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.

jadalne czy trujące? 🟢

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 75
Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.
Najpospolitszym gatunkiem maślaka wyrastającym pod sosnami i nie posiadającym pierścienia jest maślak ziarnisty (Suillus granulatus).

wybrane okazy · selected collections

#8
pp.060917-1
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/
#6
08 08 30 - 6
/Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. p.82 [8]
  • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.37 [133]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4486]
    Suillus collinitus (Fr.) Kuntze · synonimy: S. fluryi Huijsman, S. rosaeobasis (Blum) Groger
    uwagi: wg IF S. roseobasis to odrębny gatunek
    publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Łuszczyński i in. 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 , Łuszczyński 2012, Gierczyk i in. 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Suillus collinitus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-61 122952 DA-80 78692 192187 GC-10 210684

 ID78692  Suillus collinitus cf.; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 2007.09.20; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; miejsce ruderalne granica lasu i działek ogrodniczych pod modrzewiami Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN,12/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 124236 fot. 124237

Uwaga Anny K.:
Oprócz modrzewi musiały być sosny na stanowisku (widoczne igły). Gatunek związany mikoryzowo z sosną.

 ID122952  Suillus collinitus; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, rez. G. Milek, kamieniołom wapienia, II poziom, BE-61; 2008.08.30; las mieszany, pod Pinus; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Bałażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/TP/28.02.09, fot. Marek Snowarski: http://www.grzyby.pl/foto/080830-2194.htm; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID192187  (potwierdzenie 78692) Suillus collinitus; TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.09.28; Skraj lasu-skarpa porośnięta modrzewiami i sosną; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 448078 fot. 448079
forma ochrony Trójmiejski PK

ID210684 Suillus collinitus; Białystok, ul Handlowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-10; 2012.11.06; na trawniku, pod sosną; na ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544287fot. 544288

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji