Tx: 266
grzyby.pl

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

maślak rdzawobrązowy
Suillus fluryi Huijsman · Suillus roseobasis (J.Blum) Gröger
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 75
Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

space

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.

jadalne czy trujące? 🟢

Suillus tridentinus (maślak trydencki)
Suillus tridentinus (maślak trydencki)
Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.
Najpospolitszym gatunkiem maślaka wyrastającym pod sosnami i nie posiadającym pierścienia jest maślak ziarnisty (Suillus granulatus).

wybrane okazy · selected collections

#8
pp.060917-1
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/
#6
08 08 30 - 6
/Góry Kaczawskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łuszczyński et al. (2011)[1921]Łuszczyński et al. (2011) Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej.[1921], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:14 1 znaleziska Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE61 122952 DA80 78692 192187 GC10 210684

ID 78 692 oznaczenie: Suillus collinitus cf.; lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa, DA80; data zbioru: 20 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, miejsce ruderalne granica lasu i działek ogrodniczych pod modrzewiami, Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN,12/MWR/30.06.08; uwagi: fot.124236 fot.124237; Uwaga Anny K.:; Oprócz modrzewi musiały być sosny na stanowisku widoczne igły!. Gatunek związany mikoryzowo z sosną. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

124236
124237

ID 122 952 oznaczenie: Suillus collinitus; lokalizacja: Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnosląskie, G. Kaczawskie, rez. G. Milek, kamieniołom wapienia, II poziom, BE61; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pod Pinus, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk, det. Bałażej Gierczyk; eksykat: BGF080830/0003 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/TP/28.02.09; uwagi: [fotografie: fot. Marek Snowarski: http://www.grzyby.pl/foto/080830-2194.htm]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 192 187 oznaczenie: Suillus collinitus; • potwierdzenie ID78 692; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa okolice Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 28 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu-skarpa porośnięta modrzewiami i sosną, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/25.11.11; uwagi: fot.448078 fot.448079; forma ochrony Trójmiejski PK [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448078
448079

ID 210 684 oznaczenie: Suillus collinitus; lokalizacja: Białystok, ul Handlowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC10; data zbioru: 6 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na trawniku, pod sosną, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: zostanie wysłany; uwagi: fot.544287 fot.544288 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544287
544288
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji