grzyby.pl

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

maślak rdzawobrązowy
Suillus fluryi Huijsman · Suillus roseobasis (J.Blum) Gröger
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
17.09.2006, Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka; copyright © by Piotr Perz
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Suillus (maślak)kl 75
Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

Pory żółtawe do żółtych z oliwkowym odcieniem; uciśnięte brązowieją; drobne 0.5-1 mm szerokości.

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

Trzon bez pierścienia; w górze żółty z drobnymi czerwonobrunatnymi punkcikami - śladami po zaschniętych kropelkach mlecznej wydzieliny, w dole trzon rdzawy, u podstawy trzonu różowa grzybnia. Cylindryczny, w dole często wygięty, 60-100 × 10-20 mm.

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

Barwa wysypu zarodników ochrowa.Kapelusz rdzawobrązowy z licznymi ciemnobrązowymi włokienkami; powierzchnia lepka, równa; 8-11 cm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski.

space

Rurki tej samej barwy co pory; do 10 mm długości; przy trzonie nieco wykrojone do krótko zbiegających.

space

Miąższ żółtobiały, w trzonie i nad rurkami ciemniejszy cytrynowożółty, w podstawie trzonu ochrowordzawy. Bez wyraźnego zapachu i smaku.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.Zarodniki wrzecionowate, gładkie, jasnoochrowe, 8-9.5 × 3.5-4.2 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.Rzadki. Owocniki wyrastają jesienią pod sosnami dwuigielnymi (np. sosną pospolitą) na glebach wapiennych.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.
Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.Na tych samych wapiennych siedliskach rośnie też maślak trydencki (Suillus tridentinus), ten jednak jest związany z modrzewiami.
Najpospolitszym gatunkiem maślaka wyrastającym pod sosnami i nie posiadającym pierścienia jest maślak ziarnisty (Suillus granulatus). Najpospolitszym gatunkiem maślaka wyrastającym pod sosnami i nie posiadającym pierścienia jest maślak ziarnisty (Suillus granulatus).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060917.1.pp - Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy); Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka
060917-1
leg. Piotr Perz
/Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka/ #8
znalezisko 20080830.6.08 - Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy); Góry Kaczawskie
080830-6
/Góry Kaczawskie/ #6