Tx: 262
grzyby.pl

Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thiers

maślak dęty, borowiczak dęty · borowiec dęty
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus cavipes (maślak dęty)
Suillus cavipes (maślak dęty)
Suillus cavipes (maślak dęty)
pokrój
Suillus cavipes (maślak dęty)
powierzchnia kapelusza i trzon młodego owocnika
Suillus cavipes (maślak dęty)
pierścień, pory
Suillus cavipes (maślak dęty)
przekrój
Suillus cavipes (maślak dęty)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID147492 (© autora fot.)

opis

Kapelusz pomarańczowożółty do cynamonowobrązowego i ciemnobrązowego; 50-120(170) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty, z centrum z mniej lub bardziej zarysowanym garbkiem; powierzchnia gęsto pokryta drobnymi kosmkami, włókienkami; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztkami osłony częściowej.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80(100) x 7-15(20) mm równogruby, rozszerzający się nieco ku podstawie i następnie zwężony; z zanikającym białawym, włóknisto-błoniastym pierścieniem; powierzchnia powyżej pierścienia żółtawa, poniżej pokryta drobno kosmkowata, filcowata; pusty (stąd nazwa).

space

Pileus orange-yellow to cinnamon-brown and dark brown; 50-120(170) mm in diameter, convex, in age expanding, with more or less pointed central umbo; surface covered densely with fine hairs, fibrils; margin sharp, with hanging remains of a partial veil.

space

Stipe colour of the cap; 50-80(100) x 7-15(20) mm, equal, slightly widening towards the base, then tapered; with disappearing whitish, fibrillose-membranous ring; surface above the ring yellowish, below covered with fibrils, tomentose; hollow (hence the name).

space

zarodniki

Wysyp zarodników żółtooliwkowy, dość jasny. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 7-10(20) x 3-4 µm.
Spore print yellow-olive, quite light. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 7-10(20) x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.35 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki, w górach częstszy. Od lata do jesieni, w grupach, rzadko pojedynczo, wyłącznie pod modrzewiami z którymi tworzy mikoryzę. Wybiera gleby nie nazbyt kwaśne.
Rare, in mountains more often. From summer to autumn, gregarious, seldom solitary, exclusively under larches, mycorhizal to this tree. Avoids acidic soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny i uważany za smaczny, czasami w Polsce tradycyjnie zbierany. W Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej.
Good edible.
Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, zawsze występujący pod modrzewiami.
Spotyka się formę żółtą maślaka dętego odmiany żółtej (Suillus cavipes var. aureus) o kapeluszu złotożółtym, cytrynowożółtym.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#14
mirki2.080903-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 28.02.2024 21:43 1 znaleziska Suillus cavipes (maślak dęty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 173828 AE29 171774 172924 BB01 147492 191130 BE76 174544 BF25 39658 CA36 221294 CA68 220599 221513 CA79 114877 CA86 370852 CA88 118195 CA89 174601 221034 DA80 113517 DE54 246214 327843 DE56 96192 117127 178842 207578 252215 308094 327223 362843 DE63 79320 DE82 78895 DF42 23165 DF56 147447 DF88 331506 DF95 35399 DF97 202679 EE34 369768 EE55 146978 FF52 223757 FF53 374763

ID 23 165 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: las mieszany, niedaleko autostrady A-4, DF42; data zbioru: 7 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: brzozy, topole, kilka modrzewi, w trawie, na terenie dość wilgotnym, nieopodal małego stawu, w szeregu, pojedynczo, parami lub trójkami; leg. Joanna Listewnik, det. Piotr Perz; eksykat: tak; uwagi: Okaz na zdjęciu ma kapelusz o średnicy ok 20cm. Inne nieco mniejsze.; fot.22615 fot.22616 fot.22617 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

22615
22616
22617

ID 35 399 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Zagórnik. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 24 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, jodłowo-grabowy z domieszką buka, sosny, robinii i brzozy na stromym zboczu, Na ziemi, Jedno skupienie z dwoma owocnikami i pięć pojedynczo, w odległości około 7-10m od siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55739; uwagi: Owocniki Boletinus cavipes były mocno zgryzione przez gryzonie, ponadto były powywracane. Zajmowały powierzchnię około 10 arową. Od kilku lat obserwuję to stanowisko i zauważyłem, iż liczebność tej populacji z roku na rok maleje.; fot.41512 fot.41513 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41512
41513

ID 39 658 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Polanica Zdrój w kierunku Nw. Łomnicy, BF25; data zbioru: 27 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod modrzewiami, piaszczyste podłoże + brzoza + świerk. Ok. 400 m. n.p.m.,, piasczyste podłoże, trawiaste, nasłonecznione, dużo owocników, w różnycm stadium rozwoju, również FORMA ŻÓŁTA; leg. det. Piotr Perz; eksykat: Będzie u kustosza bazy; uwagi: bez uwag [notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia] [fotografie: nie]; publikacja: nie;

ID 78 895 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: ok. 2 km W od Blachowni, pow.częstochowski, woj, ślaskie, DE82; data zbioru: 27 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, modrzew, brzoza, dąb, sosna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: Znaleziony osobnik leżał, obok resztki trzonu i ślad po wyrwaniu z podłoża, prawdopodobnie uznany za robaczywego. Z powodu braku aparatu został zabrany,sfotografowany pod skanerem i odniesiony grzyb chroniony!.; fot.124648 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

124648

ID 79 320 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, brzoza, sosna, na ziemi, na leśnej drodze, dwa owocniki; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/15.10.07; uwagi: fot.125453 fot.125454 fot.125455 fot.125456 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

125453
125454
125455
125456

ID 96 192 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1km S,Grzebień,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE56; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj leśnej drogi przy modrzewiowo-świerkowym fragmencie lasu, na ziemi wśród roślinności zielnej, grupa 32 grzybów na odcinku kilku metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.159414 fot.159415 fot.159416 [notatka: nie] [fotografie: TAK;jest więcej,również z lat poprzednich]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

159414
159415
159416

ID 113 517 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 150 m SW od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, północne zbocze wzgórza Zimnicaa, DA80; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan bukowy z domieszką modrzewia, Na ziemi pod modrzewiami, kilkadziesiąt pojedynczych owocników; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.199613 fot.199614 fot.199615 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199613
199614
199615

ID 114 877 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA79; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi i na drzewach (modrzewiach), setki owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202375 fot.202376 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202375
202376

ID 117 127 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 6 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza, na ziemi, grupa 12 owocników (kilka uszkodzonych przez ludzi); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/15.10.08; uwagi: fot.207177 fot.207178 fot.207179 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207177
207178
207179

ID 118 195 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1 km N, Miszewko, gm. Żukowo, pow. Kartuzy, pomorskie, CA88; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowo-brzozowy z pojedynczymi modrzewiami, Mech, trawa, jagody, W grupie - do 10 szt.., w wiązce - 2-3 szt.; leg. det. Hanna Wójcicka; eksykat: nie; uwagi: Silny przyjemny zapach rasowego grzyba - silniejszy od prawdziwka. Bardzo ładna zamszkowa skórka.; fot.209667; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209667

ID 146 978 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE55; data zbioru: 15 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, kłodach, pniach, w grupie ok. 20 szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.278929 fot.278930 fot.278931 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278929
278930
278931

ID 147 447 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 3 km droga 791,Myślachowice w kierunku na Olkusz,pow.Chrzanów,woj.małopolskie, DF56; data zbioru: 30 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy,pagórki , dawna kopalnia galmanu, na ziemi, mech, grupa 4 szt.; leg. det. Anna Bizoń; eksykat: nie; uwagi: Od 4 lat w tym samym miejscu; fot.280305 fot.280306 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280305
280306

ID 147 492 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie, 1,7 km S od m.Bagicz, BB01; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, daglezja, modrzew, dąb, buk, Na ziemi, 11 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie-chroniony; uwagi: fot.280531 fot.280532 fot.280533 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280531
280532
280533

ID 171 774 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE29; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne, na ziemi, w ściółce, pojedynczy owocnik; leg. det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony; uwagi: fot.364980 fot.364981 fot.364982 fot.364983 fot.364984 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

364980
364981
364982
364983
364984

ID 172 924 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID171 774; lokalizacja: Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE29; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne, na ziemi, w ściółce, powyżej 40 owocników w okręgu o promieniu 7m, w grupach po kilka owocników; leg. det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony; uwagi: Stanowisko oddalone o kilkadziesiąt metrów w stosunku do zgłoszenia 171774; przeważnie młode owocniki; fot.368724 fot.368725 fot.368726 fot.368727 fot.368728 fot.368729 fot.368730 fot.368731 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368724
368725
368726
368727
368728
368729
368730
368731

ID 173 828 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Sikorzyno, 0,8 km (NE) w kierunku Darżlubia, pow. pucki, woj. pomorskie; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, świerk, sporadycznie modrzew, na ziemi (czarnoziem),głównie w liściach i gałęziach buku, pojedynczo, 20 osobników rozsianych w promieniu 4 metrów; leg. det. Leszek Chmura; eksykat: -; uwagi: Miejsce występowania składające się głównie z drzew bukowych wymieszanych z świerkiem, sporadycznie modrzewiem. Stanowisko grzyba 10 metrów od drogi leśnej, poza tym w okolicy głównie występuje podgrzybek brunatny. [notatka: nie] [fotografie: NIE: dołącze w przyszłym tygodniu.];

ID 174 544 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Na SE od szczytu Ślęża, wys. 490m n.p.m., pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE76; data zbioru: 16 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany- buk, dąb, modrzew, na ziemi, pojedynczo i po dwa, kilkanaście osobników; leg. det. Zbigniew Kasprzak; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.373451 fot.373452 fot.373453 fot.373454 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373451
373452
373453
373454

ID 174 601 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew, w ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.373658 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373658

ID 178 842 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza, na ziemi, grupa ok.30 owocników (w tym kilkanaście trzonów po zebranych owocnikach); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.385739 fot.385740; ślady po działalności jakiegoś grzybiarza; fot.385741 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385739
385740
385741

ID 191 130 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, oddz. 30b Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 13 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj buczyny, grupa sosen i modrzew, na ziemi pod sosnami w sąsiedztwie modrzewia, 23 owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.443131 fot.443132 fot.443133 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

443131
443132
443133

ID 202 679 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 5 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, jodły, świerki, modrzewie, sosny, na igliwiu, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak; uwagi: fot.506997 [notatka: nie] [fotografie: tak];

506997

ID 207 578 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 01' 40,5" N i 19st 26' 22" E], DE56; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji przy zgłoszeniu 117127; uwagi: fot.528933 fot.528934 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

528933
528934

ID 220 599 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Wejherowskie N.D.Wejherowski, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 30 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew, pobocze drogi krajowej w kanale odpływowym deszczówki, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/12.11.13; uwagi: fot.590391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

590391

ID 221 034 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID174 601; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew, ziemia, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/13.11.13; uwagi: fot.591939 [notatka: nie] [fotografie: tak];

591939

ID 221 294 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 8 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,świerk,modrzew, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/12.11.13; uwagi: fot.593176 fot.593177 [notatka: nie] [fotografie: tak];

593176
593177

ID 221 513 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.593848 [notatka: nie] [fotografie: tak];

593848

ID 223 757 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 2 km E, Krzywa, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie, FF52; data zbioru: 25 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy mieszany z udziałem modrzewia, jodły, dębu, rósł na ziemi pod dębem ale modrzewie były w pobliżu, pojedynczo; leg. det. Małgorzata Kuszaj; eksykat: tak; uwagi: Grzyb znaleziony w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, leśnictwo Krzywa, oddz. 229 a; fot.602219 fot.602220 fot.602221 [notatka: nie] [fotografie: tak];

602219
602220
602221

ID 246 214 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1,2 km SW od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie [51st 1' 4" N i 19st 16' 27,45" E], DE54; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny bór sosnowy, na ziemi, pod modrzewiami, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.09.2015; uwagi: fot.703243 fot.703244 fot.703245 fot.703246 [notatka: nie] [fotografie: tak];

703243
703244
703245
703246

ID 252 215 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza, na ziemi, grupa ponad 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.725114 fot.725115 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725114
725115

ID 308 094 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 4 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.958868 fot.958869 fot.958870 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958868
958869
958870

ID 327 223 oznaczenie: Boletinus cavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, modrzew, brzoza, dąb, na ziemi, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1108810 fot.1108811 fot.1108812 fot.1108813 fot.1108814 fot.1108815; siedlisko; fot.1108816 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1108810
1108811
1108812
1108813
1108814
1108815
1108816

ID 327 843 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie [51st 1' 18,7" N i 19st 14' 58" E], DE54; data zbioru: 20 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, w pobliżu modrzewia, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1113665 fot.1113666 fot.1113667 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113665
1113666
1113667

ID 331 506 oznaczenie: Boletinus cavipes; lokalizacja: Krzywaczka, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF88; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, zagajnik modrzewiowy, na ziemi, masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: fot.1139461 fot.1139462 fot.1139463 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139461
1139462
1139463

ID 362 843 oznaczenie: Boletinus clavipes; • potwierdzenie ID117 127; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, modrzew, dąb, brzoza, na ziemi, grupa ok. 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.1386157 fot.1386158 fot.1386159 fot.1386160 fot.1386161 fot.1386162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1386157
1386158
1386159
1386160
1386161
1386162

ID 369 768 oznaczenie: Suillus cavipes; lokalizacja: ok 2km na N od Antoniowa, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie, EE34; data zbioru: 11 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z udziałem jodły,modrzewia i sosny, na burcie rozjechanej drogi wycinkowej, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Owocnik został wyrwany i porzucony fot.1453560 fot.1453561 fot.1453562 [fotografie: tak];

1453560
1453561
1453562

ID 370 852 oznaczenie: Suillus cavipes; lokalizacja: Mirachowo, Kaszubski Park Krajobrazowy, rez. Lubygość, przy płd ścieżce, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA86; data zbioru: 20 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny, dębu, na ziemii, 2 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Potwierdzenie stanowiska z 2021, opublikowanego w: M. Sęktas, Przegląd Przyrodniczy XXXIII, I 2022! 3 -19; fot.1465591 fot.1465592 [fotografie: tak];

1465591
1465592

ID 374 763 oznaczenie: Suillus cavipes; lokalizacja: Poręby Kupieńskie, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie [50°09'54.4"N 21°49'57.2"E], FF53; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty m.in. modrzewie, na ziemi, w sumie rosło ok. 20-30 sztuk; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: NIE- gatunek chroniony; uwagi: Dominowały borowce w formie żółtej. fot.1504905 fot.1504906 fot.1504907 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504905
1504906
1504907
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji