grzyby.pl

Suillus cavipes (Klotzsch) A.H. Sm. et Thiers

maślak dęty, borowiczak dęty · borowiec dęty
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Suillus cavipes (maślak dęty)
Suillus cavipes (maślak dęty)
Suillus cavipes (maślak dęty)
pokrój
Suillus cavipes (maślak dęty)
powierzchnia kapelusza i trzon młodego owocnika
Suillus cavipes (maślak dęty)
pierścień, pory
Suillus cavipes (maślak dęty)
przekrój
Suillus cavipes (maślak dęty)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID147492 (© autora fot.)

opis

Kapelusz pomarańczowożółty do cynamonowobrązowego i ciemnobrązowego; 50-120(170) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty, z centrum z mniej lub bardziej zarysowanym garbkiem; powierzchnia gęsto pokryta drobnymi kosmkami, włókienkami; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztkami osłony częściowej.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80(100) x 7-15(20) mm równogruby, rozszerzający się nieco ku podstawie i następnie zwężony; z zanikającym białawym, włóknisto-błoniastym pierścieniem; powierzchnia powyżej pierścienia żółtawa, poniżej pokryta drobno kosmkowata, filcowata; pusty (stąd nazwa).

space

Pileus orange-yellow to cinnamon-brown and dark brown; 50-120(170) mm in diameter, convex, in age expanding, with more or less pointed central umbo; surface covered densely with fine hairs, fibrils; margin sharp, with hanging remains of a partial veil.

space

Stipe colour of the cap; 50-80(100) x 7-15(20) mm, equal, slightly widening towards the base, then tapered; with disappearing whitish, fibrillose-membranous ring; surface above the ring yellowish, below covered with fibrils, tomentose; hollow (hence the name).

space

zarodniki

Wysyp zarodników żółtooliwkowy, dość jasny. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 7-10(20) x 3-4 µm.
Spore print yellow-olive, quite light. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 7-10(20) x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.35 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki, w górach częstszy. Od lata do jesieni, w grupach, rzadko pojedynczo, wyłącznie pod modrzewiami z którymi tworzy mikoryzę. Wybiera gleby nie nazbyt kwaśne.
Rare, in mountains more often. From summer to autumn, gregarious, seldom solitary, exclusively under larches, mycorhizal to this tree. Avoids acidic soils.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny i uważany za smaczny, czasami w Polsce tradycyjnie zbierany. W Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej.
Good edible.
Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, zawsze występujący pod modrzewiami.
Spotyka się formę żółtą maślaka dętego odmiany żółtej (Suillus cavipes var. aureus) o kapeluszu złotożółtym, cytrynowożółtym.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#14
mirki2.080903-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.268 [5]
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.3 [26III]
 • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.373 [49]
 • Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. p.66 [8]
 • Gminder A., Böhning T., 2009 — Jaki to grzyb? p.35 [133]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
 • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1387]
  Boletinus cavipes (Klotzsch) Kalchbr. — wg Index Fungorum: Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers · synonimy: Suillus cavipes (Klotzsch) A. H. Smith & Thiers
  publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Łuszczyński 2000a, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2003, Łuszczyński 2004, Łuszczyński 2000b, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Wilga 2007, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Kujawa i Gierczyk 2010, Krotoski 2009, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012 (as: Suillus cavipes), Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kałucka i in. 2016 (as: Suillus cavipes), Narkiewicz 1997, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: Suillus cavipes f. cavipes), Mleczko i Beszczyńska 2019 (as: Suillus cavipes), Karasiński 2016, Kałucka 2020b, Chachuła i Fiedor 2020 (as: Suillus cavipes), Narkiewicz 2019, Narkiewicz i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1388]
  Boletinus cavipes f. aureus (Rolland) Singer · uwagi: forma niewyróżniana w checklist Wojewoda (2003)
  publikacje: Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2018 (as: Suillus cavipes f. aureus), Świerkosz i in. 2018 (as: Suillus cavipes f. aureus), Kałucka 2020b, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Suillus cavipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

173828 AE-29 172924 171774 BB-01 191130 147492 BE-76 174544 BF-25 39658 CA-36 221294 CA-68 221513 220599 CA-79 114877 CA-88 118195 CA-89 221034 174601 DA-80 113517 DE-54 246214 327843 DE-56 117127 252215 207578 362843 96192 327223 308094 178842 DE-63 79320 DE-82 78895 DF-42 23165 DF-56 147447 DF-88 331506 DF-95 35399 DF-97 202679 EE-55 146978 FF-52 223757

 ID23165  Boletinus cavipes; las mieszany, niedaleko autostrady A-4, DF-42; 2005.10.07; las mieszany: brzozy, topole, kilka modrzewi; w trawie, na terenie dość wilgotnym, nieopodal małego stawu w szeregu, pojedynczo, parami lub trójkami; leg. Joanna Listewnik; det. Piotr Perz; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Okaz na zdjęciu ma kapelusz o średnicy ok 20cm. Inne nieco mniejsze.
fot. 22615 fot. 22616 fot. 22617

 ID35399  Boletinus cavipes; Zagórnik. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-95; 2006.06.24; Las mieszany, jodłowo-grabowy z domieszką buka, sosny, robinii i brzozy na stromym zboczu; Na ziemi Jedno skupienie z dwoma owocnikami i pięć pojedynczo, w odległości około 7-10m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55739, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Owocniki Boletinus cavipes były mocno zgryzione przez gryzonie, ponadto były powywracane. Zajmowały powierzchnię około 10 arową. Od kilku lat obserwuję to stanowisko i zauważyłem, iż liczebność tej populacji z roku na rok maleje.

fot. 41512 fot. 41513

ID39658 Boletinus cavipes; Polanica Zdrój w kierunku Nw. Łomnicy, BF-25; 2006.08.27; Pod modrzewiami, piaszczyste podłoże + brzoza + świerk. Ok. 400 m. n.p.m.,; piasczyste podłoże, trawiaste, nasłonecznione dużo owocników, w różnycm stadium rozwoju, również FORMA ŻÓŁTA; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: Będzie u kustosza bazy, nie, notatka: tak, w postaci tego zgłoszenia; publikacja: nie
uwagi: bez uwag

 ID78895  Boletinus cavipes; ok. 2 km W od Blachowni, pow.częstochowski, woj, ślaskie, DE-82; 2007.09.27; las mieszany, modrzew, brzoza, dąb, sosna; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Znaleziony osobnik leżał, obok resztki trzonu i ślad po wyrwaniu z podłoża, prawdopodobnie uznany za robaczywego. Z powodu braku aparatu został zabrany,sfotografowany pod skanerem i odniesiony( grzyb chroniony).
fot. 124648

 ID79320  Boletinus cavipes; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.09.29; dąb, brzoza, sosna; na ziemi, na leśnej drodze dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/15.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125453 fot. 125454 fot. 125455 fot. 125456

 ID96192  Boletinus cavipes; 1km S,Grzebień,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 2007.09.23; skraj leśnej drogi przy modrzewiowo-świerkowym fragmencie lasu; na ziemi wśród roślinności zielnej grupa 32 grzybów na odcinku kilku metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, TAK;jest więcej,również z lat poprzednich, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159414 fot. 159415 fot. 159416

 ID113517  Boletinus cavipes; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 150 m SW od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, północne zbocze wzgórza Zimnicaa, DA-80; 2008.09.10; Drzewostan bukowy z domieszką modrzewia; Na ziemi pod modrzewiami kilkadziesiąt pojedynczych owocników; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 199613 fot. 199614 fot. 199615

 ID114877  Boletinus cavipes; Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA-79; 2008.09.08; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi i na drzewach (modrzewiach) setki owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202375 fot. 202376

 ID117127  Boletinus cavipes; 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2008.10.06; las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza; na ziemi grupa 12 owocników (kilka uszkodzonych przez ludzi); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207177 fot. 207178 fot. 207179

 ID118195  Boletinus cavipes; 1 km N, Miszewko, gm. Żukowo, pow. Kartuzy, pomorskie, CA-88; 2008.10.11; las sosnowo-bukowo-brzozowy z pojedynczymi modrzewiami; Mech, trawa, jagody W grupie - do 10 szt.., w wiązce - 2-3 szt.; leg. Hanna Wójcicka; det. Hanna Wójcicka; eksykat: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Silny przyjemny zapach rasowego grzyba - silniejszy od prawdziwka. Bardzo ładna zamszkowa skórka.
fot. 209667

 ID146978  Boletinus cavipes; Bliżyn, woj. świętokrzyskie, Suchedniowsko-Oblęgorski PK, EE-55; 2009.09.15; las mieszany; na ziemi, kłodach, pniach w grupie ok. 20 szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 278929 fot. 278930 fot. 278931

 ID147447  Boletinus cavipes; 3 km droga 791,Myślachowice w kierunku na Olkusz,pow.Chrzanów,woj.małopolskie, DF-56; 2009.09.30; las sosnowy,pagórki , dawna kopalnia galmanu; na ziemi, mech grupa 4 szt.; leg. Anna Bizoń; det. Anna Bizoń; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Od 4 lat w tym samym miejscu
fot. 280305 fot. 280306

 ID147492  Boletinus cavipes; Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie, 1,7 km S od m.Bagicz, BB-01; 2009.10.03; Las mieszany, daglezja, modrzew, dąb, buk; Na ziemi 11 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: Nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 280531 fot. 280532 fot. 280533

 ID171774  Boletinus cavipes; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 2010.08.28; las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne; na ziemi, w ściółce pojedynczy owocnik; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 364980 fot. 364981 fot. 364982 fot. 364983 fot. 364984

 ID172924  (potwierdzenie 171774) Boletinus cavipes; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 2010.09.08; las mieszany - dęby, buki, modrzewie, brzozy, sosny i inne; na ziemi, w ściółce powyżej 40 owocników w okręgu o promieniu 7m, w grupach po kilka owocników; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Stanowisko oddalone o kilkadziesiąt metrów w stosunku do zgłoszenia 171774; przeważnie młode owocniki

fot. 368724 fot. 368725 fot. 368726 fot. 368727 fot. 368728 fot. 368729 fot. 368730 fot. 368731

ID173828 Boletinus cavipes; Sikorzyno, 0,8 km (NE) w kierunku Darżlubia, pow. pucki, woj. pomorskie; 12/09.2010; buk, świerk, sporadycznie modrzew; na ziemi (czarnoziem),głównie w liściach i gałęziach buku pojedynczo, 20 osobników rozsianych w promieniu 4 metrów; leg. Leszek Chmura; det. Leszek Chmura; eksykat: -, NIE: dołącze w przyszłym tygodniu., notatka: nie
uwagi: Miejsce występowania składające się głównie z drzew bukowych wymieszanych z świerkiem, sporadycznie modrzewiem. Stanowisko grzyba 10 metrów od drogi leśnej, poza tym w okolicy głównie występuje podgrzybek brunatny.

 ID174544  Boletinus cavipes; Na SE od szczytu Ślęża, wys. 490m n.p.m., pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-76; 2010.09.16; las mieszany- buk, dąb, modrzew; na ziemi pojedynczo i po dwa, kilkanaście osobników; leg. Zbigniew Kasprzak; det. Zbigniew Kasprzak; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373451 fot. 373452 fot. 373453 fot. 373454

 ID174601  Boletinus cavipes; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.09.14; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373658

 ID178842  (potwierdzenie 117127) Boletinus cavipes; 1,5 km N,Klekowiec,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.09.19; las mieszany-sosna,modrzew,dąb,brzoza; na ziemi grupa ok.30 owocników (w tym kilkanaście trzonów po zebranych owocnikach); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 385739 fot. 385740

ślady po działalności jakiegoś grzybiarza
fot. 385741

 ID191130  Boletinus cavipes; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, oddz. 30b Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2011.09.13; skraj buczyny, grupa sosen i modrzew; na ziemi pod sosnami w sąsiedztwie modrzewia 23 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 443131 fot. 443132 fot. 443133

ID202679 Boletinus cavipes; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2012.08.05; las iglasty, jodły, świerki, modrzewie, sosny; na igliwiu dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506997

 ID207578  (potwierdzenie 117127) Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.10.03; las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji przy zgłoszeniu 117127, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: 51st 01' 40,5" N i 19st 26' 22" E

fot. 528933 fot. 528934

 ID220599  Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Lasy Wejherowskie N.D.Wejherowski, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2013.08.30; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; pobocze drogi krajowej w kanale odpływowym deszczówki kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/12.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 590391

 ID221034  (potwierdzenie 174601) Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.04; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; ziemia kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 591939

 ID221294  Boletinus cavipes; Górczyn, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2013.09.08; Las mieszany,buk,sosna,świerk,modrzew; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/12.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593176 fot. 593177

 ID221513  Boletinus cavipes; TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2013.09.04; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,modrzew; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593848

ID223757 Boletinus cavipes; 2 km E, Krzywa, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie, FF-52; 25.09.2013; bór sosnowy mieszany z udziałem modrzewia, jodły, dębu; rósł na ziemi pod dębem ale modrzewie były w pobliżu pojedynczo; leg. Małgorzata Kuszaj; det. Małgorzata Kuszaj; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyb znaleziony w Nadleśnictwie Głogów Małopolski, leśnictwo Krzywa, oddz. 229 a
fot. 602219 fot. 602220 fot. 602221

 ID246214  Boletinus cavipes; 1,2 km SW od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-54; 2014.09.13; wysokopienny bór sosnowy; na ziemi, pod modrzewiami grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 4" N i 19st 16' 27,45" E

fot. 703243 fot. 703244 fot. 703245 fot. 703246

 ID252215  (potwierdzenie 117127) Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.09.18; las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 725114 fot. 725115

 ID308094  (potwierdzenie 117127) Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.10.04; las mieszany -sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 958868 fot. 958869 fot. 958870

ID327223 (potwierdzenie 117127) Boletinus cavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.09.28; bór sosnowy; sosna, modrzew, brzoza, dąb; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108810 fot. 1108811 fot. 1108812 fot. 1108813 fot. 1108814 fot. 1108815
siedlisko
fot. 1108816

ID327843 Boletinus cavipes; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-54; 2019.10.20; bór sosnowy; na ziemi, w pobliżu modrzewia grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 18,7" N i 19st 14' 58" E

fot. 1113665 fot. 1113666 fot. 1113667

 ID331506  Boletinus cavipes; Krzywaczka, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-88; 2019.09.15; las mieszany, zagajnik modrzewiowy; na ziemi masowo, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1139461 fot. 1139462 fot. 1139463

ID362843 (potwierdzenie 117127) Boletinus clavipes; 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.10.02; bór sosnowy; sosna, modrzew, dąb, brzoza; na ziemi grupa ok. 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1386157 fot. 1386158 fot. 1386159 fot. 1386160 fot. 1386161 fot. 1386162

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji