jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.35)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.

borowiczak dęty borowiec dęty
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
03.09.2008 copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
pokrój
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
powierzchnia kapelusza i trzon młodego owocnika
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
pierścień, pory
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
przekrój
Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
GREJ: ID147492 (© autora fot.)

opis

Kapelusz pomarańczowożółty do cynamonowobrązowego i ciemnobrązowego; 50-120(170) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty, z centrum z mniej lub bardziej zarysowanym garbkiem; powierzchnia gęsto pokryta drobnymi kosmkami, włókienkami; brzeg ostry, ze zwieszającymi się resztkami osłony częściowej.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80(100) x 7-15(20) mm równogruby, rozszerzający się nieco ku podstawie i następnie zwężony; z zanikającym białawym, włóknisto-błoniastym pierścieniem; powierzchnia powyżej pierścienia żółtawa, poniżej pokryta drobno kosmkowata, filcowata; pusty (stąd nazwa).

space

Pileus orange-yellow to cinnamon-brown and dark brown; 50-120(170) mm in diameter, convex, in age expanding, with more or less pointed central umbo; surface covered densely with fine hairs, fibrils; margin sharp, with hanging remains of a partial veil.

space

Stipe colour of the cap; 50-80(100) x 7-15(20) mm, equal, slightly widening towards the base, then tapered; with disappearing whitish, fibrillose-membranous ring; surface above the ring yellowish, below covered with fibrils, tomentose; hollow (hence the name).

space

zarodniki

Wysyp zarodników żółtooliwkowy, dość jasny. Zarodniki elipsoidalno-wrzecionowate, gładkie, 7-10(20) x 3-4 µm.

Spore print yellow-olive, quite light. Spores ellipsoid-fusiform, smooth, 7-10(20) x 3-4 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.35 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki, w górach częstszy. Od lata do jesieni, w grupach, rzadko pojedynczo, wyłącznie pod modrzewiami z którymi tworzy mikoryzę. Wybiera gleby nie nazbyt kwaśne.

Rare, in mountains more often. From summer to autumn, gregarious, seldom solitary, exclusively under larches, mycorhizal to this tree. Avoids acidic soils.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny i uważany za smaczny, czasami w Polsce tradycyjnie zbierany. W Polsce podlega częściowej ochronie gatunkowej.

Good edible.
Grzyb o charakterystycznym wyglądzie, zawsze występujący pod modrzewiami.
Spotyka się formę żółtą borowiec dęty forma żółta (Boletinus cavipes f. aureus) o kapeluszu złotożółtym, cytrynowożółtym.
Poza tym gatunkiem można by odszukać Boletinus asiaticus także pod modrzewiami, o czerwonych, karminowoczerwonych kosmkach na kapeluszu.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080903.1.mirki2 - Boletinus cavipes (borowiczak dęty)
20080903.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #14