fot. bc-Suillus-tridentinus-1 — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Suillus tridentinus (maślak trydencki)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Bohdan Cienciała