grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Episphaeria fraxinicola (Berk. et Broome) Donk