takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Episphaeria fraxinicola (Berk. et Broome) Donk