grzyby.pl

Stropharia dorsipora Esteve-Rav. et Barrasa

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia Stropharia Stropharia StrophariaStrophariapierścieniak murawowy (Stropharia coronilla)pierścieniak pomarańczowy (Stropharia aurantiaca)

występowanie