grzyby.pl

Stropharia inuncta (Fr.) Quél.

pierścieniak kruchaweczkowaty, łysiczka kruchaweczkowata
Psilocybe inuncta Fr.) Noordel. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia inuncta (pierścieniak kruchaweczkowaty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na łąkach, przydrożach, na ziemi, wśród traw i mchów; sierpień-listopad.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Stropharia inuncta na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE-61 122942 CC-15 308388 308387 CE-50 156394 DE-75 273136

 ID122942  Psilocybe inuncta; Wojcieszów, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie, Góry Kaczawskie, G. Miłek, BE-61; 2008.10.04; łąka pod nieczynnym wyciągiem; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF081004/0001 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/1.03.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221472 fot. 221473

 ID156394  Psilocybe inuncta; Łany, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-50; 2009.10.24; łąka; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091024/0002
uwagi:
fot. 307108

 ID273136  Stropharia inuncta; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2015.11.22; pas starych drzew, głównie owocowych, pomiędzy pastwiskami; na ziemi w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000638, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809861 fot. 809862

https://www.bio-forum.pl/messages/33/809372.html

 ID308387  Stropharia inuncta; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.16; Przydroże (DW-244).; Pośród traw (w pobliżu kasztanowiec i grusza). 4 owocniki w rozproszeniu.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0002439, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960000 fot. 960001

 ID308388  Stropharia inuncta; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.16; Pastwisko - szpaler świerków.; Na ziemi - wśród mchów i traw. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0002439, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 960007 fot. 960008 fot. 960009 fot. 960010

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji