grzyby.pl
niejadalnyjadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quelet

pierścieniak grynszpanowy, łysiczka niebieskozielona
Psilocybe aeruginosa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)
pokrój, widok z boku; 01.10.2001, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)
wokół i na murszejącym pniaku świerkowym
Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)
zbiór

budowa owocnika

Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)
Kapelusz barwy intensywnie niebieskawozielonej z wiekiem blednący w kierunku żółtoochrowej; (20) 30 – 80 (100) mm średnicy, młody dzwonkowaty, potem wypukły, w końcu płaski, z płaskim garbkiem lub bez; powierzchnia silnie śluzowata lub lepka, wyschnięta lśniąca, gładka; skórka łatwo zdejmowalna; w śluzie, widoczne nietrwałe błoniaste, białawe resztki osłony całkowitej.

space

Trzon barwy kapelusza; 50 – 100 x 5 – 10 mm; z wyraźnym, błoniastym, dość trwałym pierścieniem, poniżej pierścienia z białawymi łuseczkami, z wiekiem nagi.

space

Barwa wysypu zarodników fioletowobrunatna.

Pileus intensive bluish-green colour in age fading towards yellow-ochre; (20) 30 – 80 (100) mm in diameter, young bell-shaped, later convex, finally plane, with or without a flat umbo; surface strongly mucous or viscid, dry glossy, smooth; cuticule easily peelable; in the mucous visible impermanent membranous, whitish superior veil remains.

space

Stipe concolorous with the cap; 50 – 100 x 5 – 10 mm; with well-developed, membranous, quite-persistent ring; below ring with whitish scales, in age naked.

space

Spore print purplebrown.

cechy mikroskopowe

Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy)
lamellae edge
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, grubościenne, z porą rostkową, 7 – 9 x 4 – 5 µm.

Spores ellipsoid, smooth, thick-walled, with germ pore, 7 – 9 x 4 – 5 µm.

wartość

Jadalny. Z uwagi na niewielkie rozmiary i śluzowatość wydaje się, że jednak nie wart zachodu.

Edible but because of small size and inconsistency there is little reason to eat it.

uwagi

Stropharia caerulea (pierścieniak modry)
Bardzo podobny jest pierścieniak modry (Stropharia caerulea) rośnie on na wśród roślinności zielnej, często w pokrzywach. Jego kapelusz szybko odbarwia się do ochrowego, a na jego powierzchni brak łuseczek (resztek osłony), te mogą być widoczne tylko na brzegu kapelusza; ostrza blaszek nie wyróżniają się białawo oprószonym ostrzem; pierścień delikatniejszy, szybko zanika.

space

Very similar pierścieniak modry (Stropharia caerulea) grows in rubbish heaps, often among nettles. It has a quickly discolouring cap, with veil remnants visible only at the margin; inconspicuous edges of the gills; ring weak, fibrillous, pending or none.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20011001.12.01 - Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
011001-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #21
znalezisko 19980925.6.98 - Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
980925-6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 19980919.14.98 - Stropharia aeruginosa (pierścieniak grynszpanowy); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
980919-14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #1