Peziza

kustrzebka

cechy makroskopowe

Owocnik w kształcie krążka lub miseczkowate, siedzące, rzadko z krótkim trzonem; 1-100 mm średnicy.

space

Zewnętrze gładkie do łuseczkowatego.

cechy mikroskopowe

Ekscypulum składa się z dwóch lub większej liczby warstw o różnych komórkach.

space

Zarodniki elipsoidalne, rzadziej wrzecionowate, gładkie (te zwykle bez kropli) lub ornamentowane (te najczęściej z dwoma kroplami na biegunach), dojrzałe hialinowe lub brązowawe.

Dla oznaczenia gatunków w tym rodzaju konieczne jest sięgnięcie po cechy mikroskopowe. W szczególności istotne jest określenie urzeźbienia zarodników. Dennis [95s16] zaleca ocenę ornamentacji (zwłaszcza drobnej) po wybarwieniu błękitem metylowym (Cotton Blue) w laktofenolu.

Z cech makroskopowych bardzo przydatne jest stwierdzenie, czy przy uszkodzeniu wydzielany jest barwny sok mleczny. Dotyczy to kilku gatunków. Próbę tą należy wykonać przy zbieraniu owocników. Dennis [95s16] zaleca dla łatwiejszego stwierdzenia obecności soku mlecznego dotknięcie przełomu owocnika białą chusteczką. Pomocne przy oznaczaniu są też dane siedliskowe, rodzaj podłoża.

Na ziemi, skałach i podłożach organicznych. W Polsce można znaleźć kilkadziesiąt gatunków.